master's thesis
INLUENCE OF TROPICAL ENVIRONMENT ON ANIMAL PRODUCTION

Marko Lukač (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleUTJECAJ TROPSKOG OKOLIŠA NA STOČARSKU PROIZVODNJU
AuthorMarko Lukač
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu obrađena je tematika važnosti klime, njezinih prednosti i nedostataka u odnosu na geografsko porijeklo stoke koja kupnjom za uzgoj i reprodukciju migrira iz kontinentalnih u tropske i suptropske predjele svijeta i obrnuto. Obrađena je problematika i važnost blizine izvora pitke vode, proizvodnja krme i krmnih kultura koje služe za hranidbu životinja. Prikazan je način na koji se može zemlja bolje iskoristiti među sjetvama, usijavanjem i silažnim pripravcima osim osnovnih sjetvi, jesenskih i proljetnih, i na taj način osiguralo dovoljno obroka za hranidbu stoke kroz cijelu godinu. U ovom radu opisana je važnost zdravlja životinje i poznavanje njezine prilagodbe, njezinih sposobnosti i vitalnosti funkcija onoga tko se bavi stočarstvom što iziskuje edukaciju znanje i stručnost. Utjecaj klime i premošćivanje razlika na koje se nailazi. Ugradnjom klimatizacije i aklimatizacije koja pospješuje reprodukciju kod životinja. Navedeni su i čimbenici koji utječu na prinos mlijeka po muznoj kravi.
Keywordsdomestic animals climate tropic environment livestock breeding production temperature.
Parallel title (English)INLUENCE OF TROPICAL ENVIRONMENT ON ANIMAL PRODUCTION
Committee MembersMirjana Baban
Zvonko Antunović
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production, specialization: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel abstract (English)
In this paper it is processed topic about climate importance, its advantages and disadvantages in relation to the geographical origin of livestock which is purchased for breeding and reproduction and which migrates from continental in tropical and subtropical regions of the world and inversely. It is processed issue and importance of proximity to sources of drinking water, forage production and forage crops used for animal feeding. It is shown the way how can make better use of land among sowing and silage preparations beside basic planting, autumn and spring, and thus provide enough meals for feeding livestock throughout the year. This paper describes the importance of animal health and knowledge of its adaptation, its ability to function and actions of those who are engaged in livestock farming which requires training knowledge and professionalism. The influence of climate and bridging differences which they are faced. Installing air conditioning and acclimatization that improve reproduction of animals. There were also presented factors which affect the amount of milk per cow.
Parallel keywords (Croatian)Domaće životinje klima tropski okoliš stočarstvo proizvodnja temperatura
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:316511
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner