master's thesis
THE IMPORTANCE OF POLLINATORS IN FRUIT PRODUCTION

Tihomir Velikanović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR HUNTING, FISHERY AND BEEKEEPING
Metadata
TitleZNAČAJ OPRAŠIVAČA U VOĆARSKOJ PROIZVODNJI
AuthorTihomir Velikanović
Mentor(s)Zlatko Puškadija (thesis advisor)
Abstract
Pčele imaju najvažniju ulogu u oprašivanju cvjetova, jer su najbrojniji oprašivači na zemlji. Učinkovitost pri oprašivanju voćaka jedne ženke solitarne pčele Osmia rufa može se usporediti sa učinkovitošću 120 letačica medonosne pčele. Za oprašivanje 1 ha komercijalnog nasada jabuke potrebno je 500 ženki solitarne pčele ili pak 3 košnice pčela s ukupno 60.000 radilica. Cvjetanje voćaka često predstavlja vrlo kritičnu fazu u razvoju voćaka. Od toga u kojoj mjeri će se izvršiti oplodnja, zavisi i količina prinosa. Vrlo značajan je doprinos pčela za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Od svih uzgajanih vrsta biljaka 82 su najznačajnije u svjetskoj trgovini, 77% od tih biljaka ovise o oprašivanju insektima, a čak 48% su direktno zavisne od oprašivanja pčelama. Blizu 1/3 hrane koja se danas koristi u ljudskoj ishrani, dobivamo posredno ili neposredno zahvaljujući insektima oprašivačima.
Keywordsflower bee pollination fruit
Parallel title (English)THE IMPORTANCE OF POLLINATORS IN FRUIT PRODUCTION
Committee MembersSiniša Ozimec
Dinko Jelkić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR HUNTING, FISHERY AND BEEKEEPING
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Fruit Growing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFruit growing, viticulture and wine production
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-31
Parallel abstract (English)
Bees play a crucial role in the pollination of flowers because they are the most numerous pollinators on earth . Efficacy in the pollination of fruit trees one female solitary bee Osmia rufa can be compared with the effectiveness of 120 honeybee . For pollination 1 ha of commercial plantations of apples should be 500 female solitary bee or three beehives with a total of 60,000 work bees. Blossoming fruit trees is often a very critical stage in the development of fruit trees . Of the extent to which will be made fertilization , depends on the amount of yield . Very important is the contribution of bees to achieve high and stable yields . Of all the cultivated plants 82 are the most important in world trade , 77 % of these plants depend on pollination by insects , and even 48 % are directly dependent on pollination bees . Close to one third of food that is now used in human nutrition , we obtain directly or indirectly due to insect pollinators.
Parallel keywords (Croatian)cvijet pčela oprašivanje voćka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:867031
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner