undergraduate thesis
Alternatives in soil tillage for winter wheat production

Šimo Širanović (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
Metadata
TitleNačini obrade tla za ozimu pšenicu
AuthorŠimo Širanović
Mentor(s)Miro Stošić (thesis advisor)
Abstract
Pšenica je najznačajnija zrnata biljka čije je podrijetlo poznato preko 10 000 godina. Ima širok areal rasprostranjenosti i uzgaja se gotovo u cijelom svijetu. Značaj pšenice je u mlinarstvu, prehrambenoj industriji i stočnoj hrani. Prinosi pšenice u svijetu se kreću od 2.5 do 3 t/ha, dok je u Hrvatskoj od 4 do 4.5 t/ha. Voda, temperatura i svjetlost su od najvećeg značenja za pšenicu kao i izbor površine za sjetvu. Uz agroekološke uvjete uzgoja za proizvodnju pšenice su vaţni i agrotehnički uvjeti uzgoja od kojih su najvaţniji uzgoj pšenice u plodoredu, odgovarajuća i pravovremena obrada tla, pravilna primjena gnojiva, zaštita usjeva kao i pravovremena sjetva. Novi načini obrade tla kao što je reducirana obrada tla i sve varijante reducirane obrade imaju za cilj smanjiti troškove poljoprivrednih proizvoĎača, uštedu vremena i energije, očuvanje tla smanjivanjem broja zahvata, sprječavanje erozije itd.
Keywordswheat agro-ecological conditions agricultural technology reduced soil tillage erosion
Parallel title (English)Alternatives in soil tillage for winter wheat production
Committee MembersBojan Stipešević
Bojana Brozović
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specialization: Agricultural economics, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Wheat is the most important grainy plant whose origins are known for over 10 000 years. It has a wide area of distribution and is cultivated almost throughout the world. The importance of wheat is in milling, food industry and animal food. Yields of wheat in the world range from 2.5 to 3 t / ha, while in Croatia from 4 to 4.5 t / ha. Water, temperature and light are of utmost importance for wheat as well as the selection of the area for planting. In addition to agro-ecological conditions of cultivation of wheat, agro-technical conditions are also essential, of which the most important are cultivation of wheat in crop rotation, appropriate and timely tillage, proper application of fertilizer, crop protection and timely sowing. New ways of tillage such as reduced tillage and all variants of reduced tillage aim to reduce the costs of agricultural producers, save time and energy, conserve the soil by reducing the number of procedures, prevent erosion, etc.
Parallel keywords (Croatian)pšenica agroekološki uvjeti agrotehnika reducirana obrada tla erozija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:739149
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner