master's thesis
Suitability assesment for vineyards in Kutjevo area

Filip Puača (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Kemiju, Biologiju i Fiziku tla
Metadata
TitleProcjena produktivnosti vinograda u vinogrju Kutjevo
AuthorFilip Puača
Mentor(s)Vesna Vukadinović (thesis advisor)
Abstract
Analizom terenskih i laboratorijskih istraživanja utvrđeni su određeni nedostatci koji se u tlu očituju niskom opskrbljenošću fosforom, dok je pH vrijednost nešto niža u gornjim horizontima 5,12 - 5,84. Tlo je slabo humozno, a postotak humusa kreće se od 0,82 - 2,43%. Prema mehaničkom sastavu većina analiziranih uzoraka pripada klasi glinaste ilovače s najvećim udjelolom frakcije praha. Prosjek padalina meteorološke postaje Kutjevo-Vidim (2010.-2014.) kretao se u rasponu 557,5 do 1259,0 mm, dok je prosječna temperatura iznosila od 11,2 - 12,6oC. Najtoplija je bila 2012.godina, a najhladnija 2014. godina. Prema količini padalina najkišovitije su bile 2010. i 2014. godina. Vinograd je idealne ekspozicije, redovi sađeni u smjeru sjever - jug, osunčanost vrlo dobra, nagib terena povoljan. Prirod grožđa i njegova kvaliteta također ovise i o klimatskim uvjetima, tako da su u toplim godinama stupnjevi Oechsla visoki koji pogoduju u stvaranju kvalitetnih vina. Najlošije su kišne godine, gdje su manji stupnjevi Oechsla uz mogućnost pojave raznih bolesti koje stvaraju dodatne troškove vinogradarima. Radi se o pogodnom položaju za uzgoj vinove loze i dobivanje vrhunskih vina. Uz manje agrotehničke mjere postigla bi se bolja kvaliteta grožđa koja bi omogućila proizvodnju još kvalitetnijih vina
Keywordsgrapevine soil productivity climate
Parallel title (English)Suitability assesment for vineyards in Kutjevo area
Committee MembersIrena Jug
Boris Đurđević
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Kemiju, Biologiju i Fiziku tla
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Viticulture and Enology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFruit growing, viticulture and wine production
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The analysis of field and laboratory research identified some deficiencies in the soil reflected a low supply of phosphorus, and the pH value is lower in the upper horizons of 5,12 to 5,84. The soil is poorly humic and the percentage of humus ranges from 0,82 to 2,43 %. According to mechanical composition of most of the analyzed samples belong to the class of clay loams with the largest share of the silt. Average rainfall meteorological station Kutjevo-Vidim (2010.-2014.) ranged from 557,5 to 1259,0 mm, while the average temperature was 11,2 - 12,6 oC. The hottest year was 2012., and the coldest year 2014. According rainfall rainiest were 2010. and 2014. Vineyard is the ideal exposure, planted in rows in a north - south, sunlight very good, convenient slope. The yield of grapes and its quality also depends on climatic conditions, so that in warm years degrees Oechsle high conducive to creating quality wines. The worst are the rainy year, where lower degrees Oechsle with the potential for a variety of diseases pressure additional costs to winegrowers. It is a very good location for growing grapes and obtaining high quality wines. With less agricultural management practices to achieve better quality grapes, which would enable the production of even higher quality wines
Parallel keywords (Croatian)vinova loza produktivnost tla klima
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:177217
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner