master's thesis
Egg quality through the prism of the consumer of Bosnia and Herzegovina

Ana Zelić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Specijalnu zootehniku
Metadata
TitleKvaliteta konzumnih jaja kroz prizmu potrošača u Bosni i Hercegovini
AuthorAna Zelić
Mentor(s)Zlata Kralik (thesis advisor)
Abstract
Cilj rada je istražiti spoznaje potrošača u Bosni i Hercegovini o kvaliteti konzumnih jaja, kao i utvrditi koje parametre kvalitete jaja proizvođači smatraju važnima. U tu svrhu provedeno je anketno istraživanje. Prema rezultatima anketnog istraživanja većinu ispitanih čine muškarci 56,16%, a najveći broj ispitanika 33,56% je u životnoj dobi od 31 do 40 godina. Najveći broj ispitanika konzumira jaja svakodnevno (57,3%) ,a najčešće ih kupuje u trgovini 32,19%. Rezultati ankete pokazali su kako je za potrošače konzumnih jaja u Bosni i Hercegovini podrijetlo značajan parametar na koji obraćaju pozornost, tako njih 97,95% bira domaće proizvođače, a 56,16% bira određene proizvođače prilikom kupovine jaja. Udio od 50,0% potrošača odlučuje se za kupovinu jaja veće mase koja spadaju u L tržišni razred. Veliki broj ispitanika nije upoznat s pojmom dizajnirana jaja (71,23%). Jaja se u kućanstvima najčešće pripremaju kombinirano za pripravak drugih jela, što je istaknulo čak 56,6%. Za potrošače je najvažnija prehrambena kvaliteta proizvoda (76,03%). Kao najveću prednost jaja u odnosu na ostale prehrambene namirnice 47 ispitanika navelo je laku i brz pripremu jaja, dok 44 ispitanika kao prednost navodi hranjivu vrijednost jaja. Kao najveći nedostatke pri kupovini i konzumaciji jaja ispitanici su naveli višak kolesterola, kraći rok trajanja i laku mogućnost oštećenja jaja.
Keywordsegg quality preferences consumers
Parallel title (English)Egg quality through the prism of the consumer of Bosnia and Herzegovina
Committee MembersZoran Škrtić
Igor Kralik
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Specijalnu zootehniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique, specialization: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-30
Parallel abstract (English)
The aim of this work is to explore the knowledge of consumers in Bosnia and Herzegovina about the egg quality, as well as to establish the egg quality parameters that producers considere important. For this purpose, poll researche was established. According to the researche results the majority of respondents were men 56,16%, and the highest number of respondents 33,56% were in age from 31 to 40 years. Most of the respondents consumes eggs daily (57,3%), and they are mostly bought in the store 32,19%. Results of the researche showed that for egg consumer in Bosnia and Herzegovina significant parameter that they pay attention is origin, so 97,95% of them elects local producers, and 56,16% elects certain producers during the egg purchase. A share of 50.0% of consumers decides to buy a larger egg masses which are in L market class. A large number of respondents were not familiar with the term designed eggs (71,23%).Eggs are usually in households prepared combined for preparation of other dishes, as highlighted even 56.6%. For consumers, the most important is food product quality (76,03%). As the biggest advantage of eggs compared to other foodstuffs, 47 respondents have stated easy and quick preparation of eggs, while 44 respondents as advantagehave stated the nutritional value of eggs. As the biggest disadvantages in the purchase and consumption of eggs respondents have stated excess of cholesterol, a shorter duration and good possibility of eggs damage.
Parallel keywords (Croatian)kvaliteta jaja preferencije potrošači
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:034497
CommitterJosipa Vrbanić