master's thesis
ANALYSIS PROCEDURES TO PROTECT INDIGENOUS HORSE BREED IN CROATIA

Stjepan Igrić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR SPECIAL ZOOTECHNIQUE
Metadata
TitleANALIZA POSTUPAKA ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA KONJA U HRVATSKOJ
AuthorStjepan Igrić
Mentor(s)Sonja Jovanovac (thesis advisor)
Abstract
Razvoj konjogojstva započeo je s razvojem ljudskog društva, ljudi su tijekom stoljeća usmjeravali upotrebu konja u različitim pravcima, prema potrebama društva i podneblja. Današnji smjer uzgoja konja najviše se odnosi na upotrebu konja u sportu, terapiji, rekreaciji, manje za rad, ali se koristi i u proizvodnji mesa i mlijeka. Jedna od bitnih sastavnica za uzgoj i razvoj konjogojstva je očuvanje autohtonih pasmina konja. Autohtone pasmine konja naslijeĎe su Republike Hrvatske čija je vrijednost vidljiva na ekonomskoj, socijalnoj, prirodnoj, genetskoj i kulturološkoj razini. Genetski resursi su jedan od najvrijednijih rezervi koje svaka zemlja posjeduje. U radu je prikazana nacionalna strategija te analizirani postupci i modeli očuvanja autohtonih pasmina, brojevno stanje, nastanak i opis pojedinih autohtonih pasmina konja u Republici Hrvatskoj, kategorije i razlozi ugroţenosti, mjere zaštite istih, te kritički osvrt na nedostatnost provoĎenja ex situ konzervacijskih programa, čije će prednosti drţavni aparati u budućnosti morati uvidjeti i podrţati njihovu primjenu.
Keywordsindigenous horse breeds genetic resources biodiversity
Parallel title (English)ANALYSIS PROCEDURES TO PROTECT INDIGENOUS HORSE BREED IN CROATIA
Committee MembersNikola Raguž
Mirjana Baban
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR SPECIAL ZOOTECHNIQUE
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique, specialization: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-22
Parallel abstract (English)
The development of horse breeding began with the development of human society, people are guided through the centuries the use of horses in different directions, according to the needs of society and climate. Today's way of breeding horses most relates to the use of horses in sport, therapy, recreation, less work, but is also used in the production of meat and milk. One of the essential elements for the growth and development of horse breeding is the preservation of indigenous breeds of horses. Indigenous breeds of horses are of Croatian heritage whose value is visible in the economic, social, natural, genetic and cultural level. Genetic resources are one of the most valuable reserves that a country possesses. This paper presents a national strategy and analysis procedures and models of conservation of indigenous breeds, count state, origin and description of certain breeds of horses in Croatia, categories and causes of threats, safeguards them, and critical review of the inadequacy of conducting ex situ conservation programs, which the benefits of the state apparatus in the future to find and support their implementation.
Parallel keywords (Croatian)autohtone pasmine konja genetski resursi biološka raznolikost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:964495
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner