master's thesis
PESTS AND DESEASES OF APPLE ON OPG VELIKANOVIĆ IN TRNJANI IN 2013

Marija Gavranić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleŠTETNICI I BOLESTI JABUKE NA OPG VELIKANOVIĆ U TRNJANIMA, 2013. GODINE
AuthorMarija Gavranić
Mentor(s)Mirjana Brmež (thesis advisor)
Abstract
Jabuka je najzastupljenija voćna vrsta u Hrvatskoj. Uspješnost proizvodnje ovisi o klimatskim ĉimbenicima, kvalitetnom izboru sadnog materijala, agrotehniĉkim mjerama, kvalitetnoj i preciznoj zaštiti bilja. Jabuka je kultura koja je osjetljiva na štetnike i bolesti. Za proizvodnju kvalitetnog ploda proizvoĊaĉima je potrebno dobro poznavanje štetnika, bolesti i njihovo suzbijanje. Na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Velikanović u 2013. praćena je pojava štetnika i bolesti na jabuci i njihovo suzbijanje. Tijekom praćenja pojave štetnika i bolesti utvrĊena je mjestimiĉna pojava lisnih ušiju, lisnih minera i jabuĉnog savijaĉa (Cydia pomonella L.). U voćnjaku obitelji Velikanović provedeno je 10 tretiranja u razdoblju od 15.03. - 08.07. 2013. Štetnici koji su se pojavili nisu poĉinili znaĉajne štete zbog pravovremene primjene insekticida.
Keywordsapple pest disease control protection
Parallel title (English)PESTS AND DESEASES OF APPLE ON OPG VELIKANOVIĆ IN TRNJANI IN 2013
Committee MembersEmilija Raspudić
Karolina Vrandečić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production, specialization: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-16
Parallel abstract (English)
Apple is the most common fruit species in Croatia. The success of the production depends on climatic factors, the choice of quality planting materials, agro-technical measures, quality and precise plant protection. Apple has a culture that is sensitive to pests and diseases. To produce quality fruit producers need a good knowledge of pests, diseases and their control. On the family farm Velikanović 2013. there was monitored emergence of pests and diseases on apples and their control. During monitoring pest and disease was confirmed by sporadic occurrence of leaf ears, and apple leafminer moth (Cydia pomonella L.). The Orchard of family Velikanović was conducted in 10 treatment period from 15.03. to 08.07. 2013. Pests that have emerged committed significant damage due to the timely application of insecticides.
Parallel keywords (Croatian)jabuka štetnik bolest kontrola zaštita
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:605208
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner