master's thesis
Natural and economic indicators of sugar production in Croatia

Jasmina Grđan (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleNaturalni i ekonomski pokazatelji proizvodnje šećera u Hrvatskoj
AuthorJasmina Grđan
Mentor(s)Ljubica Ranogajec (thesis advisor)
Abstract
Od svjetske proizvodnje šećera 77% čini šećer proizveden iz šećerne trske, a 23% čini šećer proizveden iz šećerne repe. Proizvodnja na svjetskoj razini iznosi 175 milijuna tona. Najveći svjetski proizvođač šećera je Brazil s 36,8 milijuna tona. Najviše šećera dobivenog iz šećerne repe proizvodi se u Europskoj Uniji, u iznosu 13,5 milijuna tona godišnje proizvedenog na površinama pod šećernom repom od 1,3 milijuna hektara. Najveći proizvođač šećerne repe je Francuska sa proizvedenih 4 milijuna tona godišnje. U Hrvatskoj se šećer proizvodi u tri šećerane iz šećerne repe i rafinacijom sirovog trščanog šećera. Šećerna repa u Hrvatskoj se nalazi na 23.000 hektara, prosječan prinos iznosi 50 tona po hektaru uz prosječno 15% sadržaja šećera. Prosječna proizvodnja šećera po hektaru iznosi 8 tona. Godišnja kvota za proizvodnju šećera iz šećerne repe u Hrvatskoj iznosi 193.000 tona. Poslovanje dioničkog društva Viro d.d. iz Virovitice analizirano je na temelju financijskih izvještaja u razdoblju od tri godine. U postupku analize formirano je pet skupina pokazatelja i to: likvidnost, zaduženost, ekonomičnost, rentabilnost i aktivnost. Na temelju analize može zaključiti da su u poduzeću pretežito negativna kretanja. Pokazatelji likvidnosti se nalaze ispod optimalnog odnosa. Povećava se zaduženost poduzeća i smanjuje se ekonomičnost. Smanjuje se koeficijent obrtaja dugotrajne i kratkotrajne imovine. Ostvaruju se tendencije smanjenja rentabilnosti.
Keywordssugar sugar beet balance sheet income statement
Parallel title (English)Natural and economic indicators of sugar production in Croatia
Committee MembersRužica Lončarić
Jadranka Deže
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
World sugar production 77% is produced from sugar cane and 23% is produced from sugar beet. Production at the world level is 175 million tons. The world's largest sugar producer is Brazil with 36.8 million tons. Most sugar made from sugar beet is produced in the EU, amounting to 13.5 million tons per year produced in the areas under sugar beet from 1.3 million hectares. The largest producer of sugar beet is France producing 4 million tons per year. In Croatia, the sugar is produced in the three sugar refineries from beet sugar and refining cane sugar. Sugar beet in Croatia is planted on 23,000 hectares, the average yield is 50 tons per hectare with an average of 15% sugar content. The average sugar production per hectare is 8 tons. The annual quota for sugar production from sugar beet in Croatia is 193,000 tons.Viro d.d. Virovitica is analyzed on the basis of the financial statements in the period of three years. In the process of analysis we formed five groups of indicators, namely the liquidity, debt, economy, profitability and activity. Based on the analysis can be concluded that the company have a negative trends. Liquidity indicators are below the optimal ratio. Indebtedness of the company has increased and profitability reduced. Coefficient of the non-current and current assets reduces. Realize the tendency of decrease of profitability. We see a tendency to decrease of rentability.
Parallel keywords (Croatian)šećer šećerna repa bilanca račun dobiti i gubitka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:911998
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner