master's thesis
ANALYSIS OF CAPITAL GAME TROPHY IN CROATIA BEETWEN 2007 TO 2012 YEAR

Željko Vlaisavljević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
Metadata
TitleANALIZA KAPITALNIH TROFEJA DIVLJAČI U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU 2007.-2012. GODINE
AuthorŽeljko Vlaisavljević
Mentor(s)Tihomir Florijančić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog rada je usporedno utvrđivanje kvalitete i strukture kapitalnih trofeja divljači stečenih na području Republike Hrvatske od lovne 2007./2008. do 2011./2012. godine kroz 5 lovnih godina u 1079 lovišta čija je ukupna površina 5 212 921 hektar. Podaci su prikupljeni i sistematski obrađeni iz ETD obrazaca koje su lovoovlaštenici dostavili Hrvatskom lovačkom savezu prema broju i vrstama, strukturi, županijama i lovoovlaštenicima gdje su trofeji stečeni što predstavlja kvalitetnu bazu za ovu vrstu analize. Tijekom 5 lovnih godina ukupno je stečeno 45 985 trofeja divljači od čega je kapitalnih 6 685 što iznosi 14,54 %. Broj ocijenjenih trofeja kao i udio kapitalnih grla iz godine u godinu pokazuje tendenciju rasta, kao i vrijednost trofeja obzirom na strukturu dodijeljenih medalja. Kvalitetnu bazu podataka predstavljaju ETD obrasci obzirom na zakonsku obvezu i činjenicu da svake naredne godine sve više lovoovlaštenika dostavlja obvezne evidencije ocjenjenih trofeja divljači. Prikupljeni podaci su obrađeni, a rezultati prikazani u nekoliko tablica i grafičkih prikaza, a analizom dobivenih podataka nameće se zaključak kvalitetnog gospodarenja populacijama divljači i staništem. Podizanjem brojnog stanja i trofejne vrijednosti divljači stvorit će se pretpostavke za razvoj lovnog turizma i omogućit će se ekonomičnost i financijska isplativost lovnog gospodarenja na razini lovoovlaštenika, županije, regije i Republike Hrvatske.
Keywordscapital trophy game Croatia
Parallel title (English)ANALYSIS OF CAPITAL GAME TROPHY IN CROATIA BEETWEN 2007 TO 2012 YEAR
Committee MembersSiniša Ozimec
Ivica Bošković
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Game Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationHunting and Beekeeping
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-03-31
Parallel abstract (English)
Theme of this work is comparatively determining the quality and structure of capital game trophies acquired on Croatian territory from hunting 2007./2008. to 2011./2012. year through five years of hunting in 1079 hunting area with a total area of 5 212 921 hectare. Data were collected and analysed systematically from ETD forms that hunting ground delivered to the Croatian Hunting Federation according to the number and types, structure, counties and hunting ground concessionaires where trophies are earned, where allocated which represents a high quality base for this type of analysis. During the five years of hunting it is acquired 45 985 game trophies which capital was 6 685 (14,54%). The number of estimated trophy as well as number of capital trophies from year to year shows an increasing tendency, same as the values of trophies given to the structure of medals. Quality database represent ETD forms given the legal obligation and the fact that every year more and more concessionaire delivers required evidence-rated game trophies. The collected data were analysed and the results are presented in several tables and charts. The data analysis leads to the conclusion of quality management of wildlife populations and habitat. Raising the number and wildlife trophy values will create conditions for the development of hunting tourism and will allow the economy and the financial viability of hunting management at the level of hunting managers, county, region and Croatia.
Parallel keywords (Croatian)kapitalni trofej divljač Hrvatska lovoovlaštenik
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:173190
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner