master's thesis
IMPACT OF THE AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA) TO LIBERALIZE AGRICULTURAL TRADE

Dalibor Tufeković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleUTJECAJ SPORAZUMA O POLJOPRIVREDI (AoA) NA LIBERALIZACIJU TRGOVINE POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA
AuthorDalibor Tufeković
Mentor(s)Ružica Lončarić (thesis advisor)
Abstract
51 U Republici Hrvatskoj poljoprivredna proizvodnja je izuzetno važna gospodarska djelatnost unatoč činjenici kako ista ne proizvodi dovoljno poljoprivredno prehrambenih proizvoda za svoje potrebe. Poljoprivredna – prehrambena proizvodnja se definira kao „gospodarska djelatnost čiji je cilj uzgajanje biljaka i životinja i njihova prerada namijenjena zadovoljenju prehrambenih potreba pučanstva“. Upravo je poljoprivredna proizvodnja ključna u gospodarskom razvitku Republike Hrvatske koja zahvaljujući svom geografskom položaju ima izuzetne predispozicije za poljoprivrednu proizvodnju. Stanje vanjskotrgovinskog poslovanja Republike Hrvatske s Europskom unijom i svijetom nije na razini na kojoj bi Hrvatska željela da jest. Hrvatska uvozi dvostruko više nego što izvozi što za posljedicu ima propadanje hrvatskih proizvodnih pogona. Izvoz je ključ u rješavanju najvažnijih problema u hrvatskoj ekonomiji i temelj je budućeg razvoja. Agreement on Agriculture (AoA) je ugovor o poljoprivredi koji su potpisale sve članice svjetske trgovinske organizacije. Ovim ugovorom se zahtijeva smanjenje restrikcija na uvoznu poljoprivrednu robu i smanjenje subvencija za domaću proizvodnju. Neupitan je smjer razvoja poljoprivrede u Hrvatskoj koji se mora temeljiti na unapređenju ekološke proizvodnje i udruživanju poljoprivrednika zbog bolje pozicioniranosti na svjetskim tržištima. Rad analizira vanjsko-trgovinsku razmjenu poljoprivrednih proizvoda Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju i potpisivanja AoA.
Keywordsagriculture foreign trade European Union Agreement on Agriculture WTO - World Trade Organization
Parallel title (English)IMPACT OF THE AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA) TO LIBERALIZE AGRICULTURAL TRADE
Committee MembersIgor Kralik
Tihana Sudarić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-26
Parallel abstract (English)
In Croatia, agricultural production is very important economic activity, despite the fact that the same doesn’t produce enough agricultural food products for their needs. Agriculture - food production is defined as "economic activity whose aim is the cultivation of plants and animals and their processing intended for meeting the food needs of the population". Precisely, agricultural production is a key in the economic development of the Republic of Croatian, which due to its geographical position has exceptional qualities for agricultural production. State foreign trade business of the Republic of Croatian and the European Union and the world is not at the level to which Croatia is keen to. Croatia imports twice as much as it exports, resulting in a deterioration of Croatian manufacturing facilities. Exports are key to solving the most important problems in the Croatian economy and the foundation for future development. Agreement on Agriculture (AoA) is an agreement on agriculture, which was signed by all WTO members. This contract requires the reduction of restrictions on imported agricultural goods and a reduction in subsidies for domestic production. Unquestionable direction of agricultural development in Croatia which must be based on improvement of ecological production and association of farmers for better positioning on the world markets. The paper analyzes the foreign trade of agricultural products after the Croatian accession to the European Union and the signing of the AoA.
Parallel keywords (Croatian)poljoprivreda vanjsko-trgovinska razmjena Europska unija Agreement on Agriculture WTO - Svjetska trgovinska organizacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:177640
CommitterJosipa Vrbanić