master's thesis
Research microclimate features on the dairy farm

Katarina Gašić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleIstraživanje mikroklimatskih značajki na mliječnoj farmi
AuthorKatarina Gašić
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
Mikroklimatski uvjeti u stajama su temperatura zraka, vlaga zraka, brzina strujanja zraka, osvijetljenost, prašina, mikroorganizi i štetni plinovi te ih treba održavati u optimalnim granicama. Istraživanje mikroklimatskih parametara rađeno je na farmi mliječnih krava „Landia“ u Tordincima. Tijekom ljetnih mjeseci je smanjena proizvodnja mlijeka uslijed toplinskog stresa što suzbija veliki genetski napredak postignut u povećanju proizvodnje mlijeka. U istraživanju proizvodnja mlijeka kretala se od 20,10 do 32,8 kg. Odstupanja temperature zraka od optimalne vrijednosti (5-25 °C) tijekom ljetnih mjeseci su bile od 1,5 do 9 °C. Tijekom siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca su odstupanja temperature od optimalnih bile su manje za -5 do -9 °C. Jedini mjesec kada temperature nisu odstupale od optimalnih je bio mjesec travanj. Proizvodnja mlijeka bila je najviša kada su temperature i vlaga zraka bili u povoljnom odnosu (THI <72) odnosno tijekom hladnijeg razdoblja godine, u jesen i zimu. Temperaturno humidni indeks se koristi za procjenu zahtjeva za hlađenje mliječnih krava kako bi se poboljšala učinkovitost upravljanja strategijama za smanjivanje stresa uzrokovanog vrućinom. Utvrđena je velika zastupljenost razdoblja tijekom ljeta kada su vrijednosti THI iznosila je od 65 do 75, kada su krave bile izložene nepovoljnim omjerima temperature i vlage zraka
Keywordsmicroclimate temperature humidity THI cows dairy farm
Parallel title (English)Research microclimate features on the dairy farm
Committee MembersVesna Gantner
Boris Antunović
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationSpecial Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-05-27
Parallel abstract (English)
Microclimate conditions in the stall are air temperature, air humidity, air velocity, ambient light, dust, germs and harmful gases and should be maintained within the optimal range. Research microclimate parameters was carried out on a dairy farm "Landia" in Tordinci. During the summer months was reduced milk production due to heat stress which suppresses the great genetic progress in increasing milk production. The study milk production ranged from 20.10 to 32.8 kg. Temperature deviation from the optimum value (5-25 °C) during the summer months were from 1.5 to 9 °C. During January, February, March, November and December are deviations from the optimal temperature were less of -5 to -9 °C. The only month when the temperature did not differ from the optimal was the month in April milk production was highest when the temperature and humidity were favorable compared (THI<72) or during cooler periods of the year, in the fall and winter. Temperature humid index is used to assess the requirements for cooling dairy cows to enhance the effectiveness of management strategies to reduce heat stress. There was a large representation during the summer period when the value of THI was 65-75 when the cows were exposed to unfavorable ratios of temperature and humidity.
Parallel keywords (Croatian)mikroklima temperatura vlaga THI krave mliječna farma
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:272260
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner