master's thesis
HUNTING GROUNDS MANAGEMENT OF KARLOVAC COUNTYflo

Ljiljana Tvrdinić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
Metadata
TitleGOSPODARENJE LOVIŠTIMA NA PODRUĈJU KARLOVAĈKE ŽUPANIJE
AuthorLjiljana Tvrdinić
Mentor(s)Tihomir Florijančić (thesis advisor)
Abstract
Na podruĉju Karlovaĉke županije ustanovljeno je 76 lovišta, od ĉega 22 vlastitih lovišta (državna – vlasništvo RH) i 54 zajedniĉkih lovišta (na zemljištima raznih vlasnika). Isto tako, županija broji 75 lovišta otvorenog tipa i 1 uzgajalište divljaĉi (uzgajalište divljaĉi IV/15 Draganići). Ima 12 nizinskih lovišta, 16 nizinsko - brdskih, 54 brdska, 3 brdsko - planinska i 1 planinsko lovište, dakle ima najviše brdskih lovišta iznad 200 m nadmorske visine. Ovdje postoje dobri prirodni uvjeti za obitavanje raznih životinja pa tako i lovne divljaĉi, prevladavaju šumska staništa sa 68% ukupne površine, brojni su pašnjaci, vodene površine, a klima ima obilježja umjerene kontinentalne i planinske klime. Postoji duga tradicija organiziranog lovstva, fond divljaĉi je vrlo stabilan. Matiĉni fond planirani/ostvareni za 2012/2013. godinu je bio za jelena obiĉnog 368/383 grla, njime se gospodari kao jednom od glavnih vrsta divljaĉi u nekoliko lovišta, srnu obiĉnu 4.657/4.612, a ima je gotovo u svim karlovaĉkim lovištima, svinju divlju 1.467/1.553. Iako je divlja svinja posljednjih godina u ekspanziji u 2013. godini je došlo do poplave, stoga su zabilježena velika stradavanja ove vrste naroĉito na pomlatku. Za smeđeg medvjeda procjenjeno brojno stanje iznosi 160 jedinki, a obitava u državnim brdskim i brdsko - planinskim lovištima. Od sitne divljaĉi gospodari se sa zecom obiĉnim, fazanom, trĉkom skvržuljom iako je brojno stanje trĉke u stalnom padu. Prepelica pućpura je prolaznica, kao i šljuka bena, dok se divlja patka gluhara i liska crna uzgaja u relativno visokom broju zbog obilja vodotokova, a posebice paĉarnika u Šumbaru. S obzirom na povoljne prirodne uvjete za obitavanje i gospodarenje divljaĉi u planu je izrada Strategije lovnog i ribolovnog turizma koja bi trebala biti okosonica za dalje smjernice razvoja ove dvije znanstvene, gospodarske i turistiĉke grane.
Keywordshunting grounds managing game game number Karlovac county
Parallel title (English)HUNTING GROUNDS MANAGEMENT OF KARLOVAC COUNTYflo
Committee MembersSiniša Ozimec
Ivica Bošković
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Game Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationHunting and Beekeeping
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-06-23
Parallel abstract (English)
There are 76 hunting grounds established in region of Karlovac county, of which 22 are own hunting grounds (state hunting grounds – owned by the Republic Croatia) and 54 common hunting grounds (established on property owned by different owners). There are 75 open hunting grounds in Karlovac county and 1 game breeding site (game breeding site IV/15 Draganići). There are 12 lowland hunting grounds, 16 lowland - highland, 54 highland, 3 highland - mountainous and 1 mountainous hunting ground, therefore there are mostly highland hunting grounds above 200m altitude. Here are good natural conditions for habitation of various animals including game, forest habitat prevails with 68% of total area, there are numerous grasslands, water surfaces, and the climate has features of moderate continental and mountain climate. There is a long tradition of organized hunting and the game number is very stable. The main game number planned/achieved for year 2012/2013. was 368/383 for reed deer. It is managed as one of the major game species in several hunting areas. For roe deer it was 4.657/4.612, which can be found in almost every hunting ground in county. For wild boars it was 1.467/1.553 units. Even though the wild boars is in an expansion in last few years, flood occurred in 2013., therefore big casualties of this species were registered, especially of the youth. There is estimated unit number of 160 units for brown bear, which habitats in highland and highland-mountainous hunting grounds. It is managed with small game: brown hare, pheasant and gray partridge, even though the unit number of partridge is in steady decline. Common quail is pipeline, eurasian woodcock also, while wild mallard and common coot are grown in relatively high numbers because of the abundance of waterways, especially duck ponds in Šumbar. Considering all this, the Strategies of hunting and fishing tourism.
Parallel keywords (Croatian)lovišta gospodarenje divljaĉ matiĉni fond Karlovaĉka županija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:890370
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner