master's thesis
APPLE PROTECTION FROM DISEASES AND PESTS ON OPG „ERGOTIĆ“ IN 2014

Ana Lukić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleZAŠTITA JABUKE OD BOLESTI I ŠTETNIKA NA OPG „ERGOTIĆ“ U 2014. GODINI
AuthorAna Lukić
Mentor(s)Mirjana Brmež (thesis advisor)
Abstract
Jabuka je jedno od najrasprostranjenijih vrsta voća, ali je izrazito osjetljiva jer je napada oko 80 uzročnika biljnih bolesti i oko 250 vrsta raznih štetnih organizama. Radi postizanja visokih prinosa u proizvodnji jabuka, neophodno je poznavanje bolesti i štetnika jabuke, te njihovo suzbijanje. U ovom radu je prikazano praćenje i suzbijanje štetnika i bolesti jabuke tijekom 2014. godine na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ''Ergotić'' u Velikoj Kopanici. Prikazane su sve poduzete agrotehničke i kemijske mjere provođenja zaštite jabuke na spomenutom gospodarstvu. Praćenje štetočina i bolesti obavljalo se od veljače do kraja lipnja 2014. godine. Zbog vrlo kišovite godine jabuka je bila podložna uzročnicima bolesti. Najizraženije bolesti koje su se pojavile na jabuci su pepelnica i krastavost jabuke, ali su suzbijene pravovremenim prskanjem. Od štetnika jabuke najprisutnije su bile lisne uši i jabučni savijač, dok su manje bili prisutni lisni mineri i crveni voćni pauk. Štete i gubitci od bolesti i štetnika nisu bile velike, radi provedene pravovremene preventivne zaštite koja se pokazala učinkovitom, a koja je provedena na stručan i siguran način. Urod jabuke bio je oko 30 tona/ha.
Keywordsprotection apple diseases pests
Parallel title (English)APPLE PROTECTION FROM DISEASES AND PESTS ON OPG „ERGOTIĆ“ IN 2014
Committee MembersEmilija Raspudić
Karolina Vrandečić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Agrochemistry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production, specialization: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-23
Parallel abstract (English)
Apple is one of the most widespread types of fruit, but it is also very sensitive because it is being attacked by around 80 plant disease agents and around 250 types of various harmful organisms. In order to achieve high yield in apple production, it is necessary to know the diseases of apples and apple pests, and their control. This paper shows the monitoring and suppression of apple pests and diseases during the year 2014 on the family farm ''Ergotić'' in Velika Kopanica. All agrotechnical and chemical measures of implementation of apple protection on this farm have been shown. The monitoring of pests and diseases was conducted from February till the end of June 2014. As the year was very rainy, the apple was susceptible to pathogens. The most prominent diseases that appeared on the apples are powdery mildew and apple scab, but they were suppressed by timely sprinkling. Among the apple pests the most prevalent were aphids and codling moth, while less prevalent were leaf miners and fruit tree red spider. The damages and losses from diseases and pests were not big because of the timely implemented preventive protection which proved to be effective, and which was conducted in a professional and safe way. The apple yield was about 30 tons/ha.
Parallel keywords (Croatian)zaštita jabuka bolesti štetnici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:517422
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner