master's thesis
The attractiveness of rural tourism Slavonia and Baranja

Boris Petrić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleAtraktivnost ruralnog turizma Slavonije i Baranje
AuthorBoris Petrić
Mentor(s)Tihana Sudarić (thesis advisor)
Abstract
Razvoj ruralnog turizma temelji se na održivom razvoju, što se ogleda u revitalizaciji već postojeće, tradicijske gradnje odnosno baštine, kojoj se daje nova namjena, ona turistička. Područje Slavonije i Baranje ima veliki potencijal za razvoj turizma zbog svojih jedinstvenih prirodnih resursa i bogatog kulturnog naslijeđa, zbog čega je sam cilj ovoga rada ukazati na te znamenitosti, prikazati zašto je ruralni kraj Slavonije i Baranje atraktivan za turiste te ukazati na planove i smjernice daljnjeg razvoja. Usprkos raspolaganju nizom važnih preduvjeta, hrvatska se ponuda seoskog turizma sporije razvija, suočena s nerazvijenom domaćom potražnjom, nepoticajnim okruženjem, u određenoj mjeri i zapuštenim selima, te s izrazito razvijenom konkurencijom. Međutim, primjeri iz prakse pokazuju da se odgovarajućim pristupom i korištenjem baštine i tradicije mogu postići izvrsni rezultati, koristeći prirodne i društvene atraktivnosti kao temelje razvoja ruralnoga turizma. Na temelju relevantne literature, već postojećih istraživanja o ruralnom turizmu Hrvatske i ankete prikazane u radu, možemo iznijeti nekoliko zaključaka. Ruralni turizam treba obogatiti i temeljiti na korištenju baštine i tradicije jer se tako identificira promidžba nacionalne baštine i tradicije, kreiranje svijesti o identitetu, bogatija turistička ponuda, mogućnosti zapošljavanja, stvaranje imidža destinacije, i promjene u strukturi gostiju/posjetitelja, a koristi od takve turističke ponude ima društvo u cjelini, odnosno svi uključeni u ponudu, a posebno lokalno stanovništvo. Interes za korištenjem usluga ruralnog turizma ima, kao što se vidi po iskazanim rezultatima ankete u radu, ali treba poraditi na promociji, marketingu i informiranosti korisnika takvih usluga.
Keywordstourism rural tourism attractiveness agrotourism
Parallel title (English)The attractiveness of rural tourism Slavonia and Baranja
Committee MembersKrunoslav Zmaić
Ružica Lončarić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-17
Parallel abstract (English)
The development of rural tourism based on sustainable development, which is reflected in the revitalization of the existing traditional buildings and heritage, which gives a new purpose, she tourist. And farm has great potential for tourism development because of its unique natural resources and rich cultural heritage, which is the actual goal of this paper is to point out these sights, show why the rural area of Slavonia and Baranja attractive for tourists as well as point out the plans and guidelines for further development. Despite their disposal a number of important preconditions, Croatia to offer rural tourism is developing slowly, faced with an underdeveloped domestic demand, unfairly penalize environment, to a certain extent and abandoned villages, and competition with highly developed. However, case studies show that appropriate access and use of heritage and tradition can achieve excellent results, using natural and social attractiveness as bases for the development of rural tourism. On the basis of the relevant literature, existing research on rural tourism Croatian and surveys presented in this paper, we present a few conclusions. Rural tourism should enrich and based on the use of heritage and tradition, as it identifies the promotion of national heritage and traditions, creating awareness of identity, richer tourist offer, job opportunities, creating a destination image, and changes in the structure of guests / visitors, and the benefits of such tourism offers a society as a whole, and all involved in the bid, especially the locals. Interest in using the services of rural tourism has, as shown by the survey results stated in the paper, but needs to work on promotion, marketing and information of users of such services.
Parallel keywords (Croatian)turizam ruralni turizam atraktivnost agroturizam
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:350619
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner