master's thesis
The trend of milk production in the period from 2011 to 2014 in Croatia

Mika Abramović (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR ANIMAL HUSBANDRY
Metadata
TitleTrend proizvodnje mlijeka u razdoblju od 2011. do 2014. godine u Republici Hrvatskoj : Trend proizvodnje mlijeka
AuthorMika Abramović
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
Mlijeko i mliječni proizvodi pripadaju skupini osnovnih nezamjenjivih namirnica u prehrani ljudi. Mlijeko se u svijetu priznaje kao temeljni prehrambeni proizvod, koji osim energetskih vrijednosnih tvari organizmu daje i određene zaštitne tvari, pa zauzima posebno mjesto među namirnicama životinjskog podrijetla. Mlijeko sadrži dostatne količine proteina, mliječne masti, minerala i vitamina to jest sve što je potrebno za rast i razvoj mladog organizma. U Republici Hrvatskoj postoje određeni problemi u proizvodnji dostatne količine mlijeka pa se nažalost jedan dio mlijeka mora uvoziti iz inozemstva. Na temelju prikazanih činjenica koje su prikazane u ovom radu, pokazatelj su trenutnog stanja u govedarskoj proizvodnji Republike Hrvatske, te rezultat djelatnosti Hrvatske poljoprivredne agencije na razvoju govedarstva. Vidno je da ukupan broj krava od 2011. godine do 2014. godine opada pa tako u 2013. godini ima 180.946 krava gdje je simentalska pasmina najzastupljenija sa 118.262 krave (65,4%), zatim holstein sa 44.305 krava (24,5%), pa smeđa sa 4.603 krava (2,5%). Za sve pasmine (81.917 standardnih laktacija) je ostvarena prosječna proizvodnja od 5.893 kg mlijeka s 4,02% m.m. i 3,30% bjelančevina. U 2013. godini zabilježen je pad količine otkupljenog mlijeka u odnosu na 2012. godinu, pa je 2013. godine otkupljeno 503,851.844 kg mlijeka dok se za ožujak 2014. godine procjenjuje otkupljeno mlijeko u iznosu od 46,968.596 kg mlijeka što je nešto u porastu u odnosu na ožujak 2013. godine gdje je otkupljeno 44,273.541 kg mlijeka. Tijekom 2013. godine postigli smo 95% mlijeka I. razreda i 5% ostalog mlijeka. Proizvodnja mlijeka na suvremenim farmama je okosnica buduće govedarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj , kao dijelu Evropske Unije.
Keywordstrend milk production the Republic of Croatia
Parallel title (English)The trend of milk production in the period from 2011 to 2014 in Croatia
Committee MembersVesna Gantner
Nikola Raguž
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR ANIMAL HUSBANDRY
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationSpecial Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-18
Parallel abstract (English)
Milk and dairy products belong to the group of basic foods indispensable in human nutrition. Milk is recognized worldwide as a basic foodstuff, except that the energy value of the substance the body and gives specific protective substances, and occupies a special place among the foods of animal origin. Milk contains sufficient amounts of protein, fat, minerals and vitamins that is all that is needed for the growth and development of the young organism. In Croatia, there are certain problems in the production of sufficient quantities of milk and unfortunately a portion of the milk has to be imported from abroad. On the basis of the facts that are presented in this paper, an indication of the current state of the Croatian Republic of cattle production, and the result of activities of the Croatian Agricultural Agency in the development of cattle breeding. It is obvious that the total number of cows from 2011. 2014. Was falling so in the 2013th year has 180,946 cows, which is the most common breed Simmental cows with 118,262 (65.4%), followed with 44,305 Holstein cows (24.5% ), and the brown cow with 4.603 (2.5%), etc. For all breeds (81,917 standard lactation) has achieved an average production of 5,893 kg of milk with 4.02% fat and 3.30% protein. In the 2013th year, a decline of milk compared to the year 2012., And the 2013th year purchased 503 851 844 kg of milk until March of 2014 years is estimated milk purchased in the amount of 46,968,596 kg of milk which is slightly on the rise compared to March 2013, where he purchased 44,273,541 kg of milk. During the 2013th year we achieved 95% of the milk first grade and 5% other milk. Milk production on modern farming is the backbone of the future of cattle production in the Republic of Croatia, as part of the European Union.
Parallel keywords (Croatian)trend proizvodnja mlijeka Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:868785
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner