undergraduate thesis
APPLICATION OF THE VISUAL DIAGNOSIS AND PLANT TISSUE ANALYSIS IN HORTICULTURE

Antea Kordić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitlePRIMJENA VIZUALNE DIJAGNOSTIKE I ANALIZE BILJNE TVARI U HORTIKULTURI
AuthorAntea Kordić
Mentor(s)Blaženka Bertić (thesis advisor)
Abstract
Metoda vizualne dijagnostike brza je indikatorska metoda utvrđivanja stanja ishranjenosti biljaka tijekom vegetacije. Primjenjuje se posebice kod profitabilnih biljnih vrsta (povrće, cvijeće) i trajnih nasada. Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjim na istom terenu duži niz godina lakše zapažaju simptome poremećaja ishrane i mogu ih lako povezati s promjenama klimatskih uvjeta i agrotehnike, te pravovremeno poduzeti odgovarajuće mjere. Zbog sigurnosti i ekonomičnosti proizvodnje, za određivanje potrebe u gnojidbi uz vizualnu dijagnostiku potrebno je obaviti i analizu biljne tvari. Uzorci biljnog materijala za analizu uzimaju se ovisno o fazi vegetacije, kod mlađih biljaka uzimaju se cijele biljke, a kod starijih pojedini razvijeni dijelovi. Simptomi su jasni samo kod akutnog nedostatka ili suviška, pa je vizualna dijagnostika samo indikator poremećaja. Latentni (skriveni) poremećaji ishrane ne mogu se vizualno primjetiti ili se uočavaju onda kada je već prekasno za intervenciju. Zato je važno pravovremeno uočiti simptome i obaviti potrebne analize. Za interpretaciju rezultata analiza u našoj se zemlji još uvijek koriste strane literaturne vrijednosti. Trebalo bi provesti ispitivanja u našim agroekološkim uvjetima i na našim kultivarima, te formirati jedinstvenu bazu podataka, dostupnu svim proizvođačima. Time bi se pomoglo sustavu odlučivanja u provođenju skupe agrotehničke mjere-gnojidbe.
Keywordsvisual diagnosis symptoms of deficiency plant tissue analysis fertilizing.
Parallel title (English)APPLICATION OF THE VISUAL DIAGNOSIS AND PLANT TISSUE ANALYSIS IN HORTICULTURE
Committee MembersIrena Jug
Boris Đurđević
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationAgroeconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-07-07
Parallel abstract (English)
Visual diagnosis is fast method that can provide an indication of the nutritional status of plants during the growing season. It is especially applicable for profitable plant productions (vegetables, flowers) and permanent crops. Farmers who produce on the same field for many years easier notice symptoms of disorders in plant nutrition status and they can be linked to changes in climate conditions and agrotechnical practices, and promptly take appropriate measures. Due to the security and economy of production, to determine fertilizer requirements in addition to visual diagnosis is necessary use the plant tissue analysis. Samples of plant material for analysis shall be taken depending on the stage of growth, related to younger crops whole plants are taken, and for older/permanent crops individual meture parts are collected. The symptoms are cleary seen only if the acute deficiency or excess exists, and visual diagnostic is only the indicator of disorders. Latent (hidden) nitritional disorders can not be visually noticed or perceived so it is often too late for intervention when they occure. Therefore, it is important to timely notice symptoms and carry out the required analysis. For interpretation of the results of plant tissue analysis in our country foreign literature data is still being used. It would be of great importance to conduct research in our environmental conditions and our cultivars, and form a single database, accessible to all producers. This would help in providing decision making system in the implementation of costly agrotehnical measure- fertilization.
Parallel keywords (Croatian)vizualna dijagnostika simptomi nedostatka analiza biljne tvari gnojidba.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:428359
CommitterJosipa Vrbanić