undergraduate thesis
Irrigation and production of flowers on the farm Zea

Josip Majić (2014)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
Metadata
TitleNAVODNJAVANJE I PROIZVODNJA CVIJEĆA NA OPG „ZEA“ - ZLATAR
AuthorJosip Majić
Mentor(s)Jasna Šoštarić (thesis advisor)
Abstract
Navodnjavanje poljoprivrednih kultura je vrlo stara melioracijska mjera i praksa koju su izvodile mnoge civilizacije u prošlosti. Svrha navodnjavanja je nadoknaditi nedostatak vode koji se javlja pri uzgoju poljoprivrednih kultura kako bi se osigurao njihov što veći biološki potencijal. Navodnjavanje je najvažniji faktor rasta biljaka te je neophodno u očuvanju ravnoteže vlažnosti i hranjivosti zemlje koja je jako bitna za život biljaka. Prema podacima Popisa poljoprivrede iz 2003. godine u Hrvatskoj se navodnjavalo 9 264 ha što čini 0,86% naših obradivih površina i što je vrlo malo u odnosu na naše prirodne mogućnosti i potrebe. Predmet istraživanja završnog rada je navodnjavanje i proizvodnja cvijeća na OPG Zea. Promatrano gospodarstvo u svojoj ponudi nudi 60 – ak vrsta cvijeća, kao i 12 vrsta presadnica povrća. Proizvodnja biljaka kreće od sjetve pa do zalijevanja vodom. Supstrat koji se koristi je uvozni Klasmann koji nosi znak RHP kvalitete te je certificiran prema DIN EN ISO 9000:2008. Plastenici na OPG Zea pozicionirani su u smjeru istok - zapad i kreću se u veličini od 60 m, 30 m i jedan od 18 m. U okviru djelatnosti OPG Zea nalaze se mjerni uređaji koji se koriste za mjerenje temperture i za jačinu vjetra radi automatike za provjetravanje plastenika. Uređaji koji se koriste su termometar i kontroler za plastenike. Što se tiče relativne vlage zraka, većini je biljaka na OPG Zea dovoljno od 50% – 60% relativne vlažnosti. Vlažnost se zraka mjeri pomoću hidrometra. Količina vode i učestalost zalijevanja ovisi o vrsti biljke i njenoj veličini. Na OPG Zea se koristi metoda zalijevanja izravnog područja oko korijena, bez prskanja nadzemnih dijelova biljke. Metode navodnjavanja koje se koriste su metoda skupljanja kišnice s krova plastenika, zatim tradicionalni način zalijevanja biljaka kantom te suvremeni načini navodnjavanja kapanjem s jednom cijevi te kapanje s kapilarnim cijevima. OPG Zea kod gnojidbe koristi samo način gnojidbe pomoću navodnjavanja. Provjetravanje se odvija putem bočnih otvora plastenika. Suvremeni plastenici pored bočnih otvora imaju i krovne otvore čime se omogućuje kvalitetnije provjetravanje.
Keywordswater irrigation heat greenhouse flowers
Parallel title (English)Irrigation and production of flowers on the farm Zea
Committee MembersMonika Marković
Ljubica Ranogajec
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationAgroeconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-14
Parallel abstract (English)
Irrigation of crops is very old amelioration measures and practices that are performed by many civilizations in the past. The purpose of irrigation is to compensate for the lack of water that occurs when raising crops to ensure as many of their biological potential. Irrigation is the most important factor in plant growth and is essential in maintaining the balance of moisture and nutrients country which is very essential for plant life.According to the Agricultural Census data from 2003, Croatia was irrigated 9,264 hectares, which makes 0.86% of our arable land and it is very small compared to our natural abilities and needs. The research topic of the final paper is irrigation and production of flowers on the farm Zea.Observed Economy offers a 60 - odd species of flowers, as well as 12 kinds of vegetable transplants. Production plants ranging from sowing until the watering. The substrate used is imported KLASMANN carrying a sign RHP quality and is certified according to DIN EN ISO 9000: 2008th Greenhouses at OPG Zea are positioned in an east - west and range in size from 60 m, 30 m and a 18 m. Within the activities of OPG Zea are measuring devices used for measuring of temperature and wind strength for automatic ventilation of greenhouses. Devices that use the thermometer and controller for greenhouses. Regarding humidity, most plants to OPG Zea enough of 50% - 60% relative humidity. Humidity in the air is measured using a hygrometer. The amount of water and frequency of watering depends on the type of plant and its size. At OPG Zea used method of watering the direct area around the roots, without splashing aerial parts of the plant. Methods of irrigation are used as a method of collecting rainwater from the roof of the greenhouse, then the traditional way of watering plants bucket and modern methods of drip irrigation with one pipe and dripping with capillary tubes. OPG Zea at fertilization is used only by way of fertilizing irrigation. Ventilation takes place through the side holes greenhouses. Modern greenhouses near the side holes have a roof openings allowing for better ventilation.
Parallel keywords (Croatian)voda navodnjavanje toplina plastenik cvijeće
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:008475
CommitterJosipa Vrbanić