master's thesis
Nematode as indicators of soil health in ecological production on the area of Slavonski Brod in 2014.

Ivana Grbavac (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleNematode kao indikatori zdravlja tla u ekološkim nasadima na području Slavonskoga Broda 2014. godine
AuthorIvana Grbavac
Mentor(s)Mirjana Brmež (thesis advisor)
Abstract
Nematode kao indikatori zdravlja tla u ekološkim nasadima na području Slavonskoga Broda 2014. godine Nematode su najbrojniji i najraznolikiji višestanični živi organizmi na planetu. Još ne tako davno za njih se smatralo da su samo štetne za poljoprivrednu proizvodnju. Danas se zna da nematode imaju iznimno veliki utjecaj na cjelokupnu mijenu tvari u tlu i da ih danas možemo upotrebljavati kao izvrsne biondikatore čistoće tla. U današnje vrijeme intenzivnog onečišćenja tla, vode i zraka sve više studija potiče ekološku proizvodnju bez bilo kakvog uznemiravanja okoliša. Kao i svuda u svijetu, ekološki obrađivana tla se povećavaju i u našoj zemlji. Cilj ovog rada bio je utvrditi uznemiravanje zajednica nematoda u pojedinim uzorcima ekološki obrađivanog tla, utvrditi ukupan broj nematoda u uzorcima, analizirati pojedine trofičke grupe te ocijeniti zdravlje tla u ekološkoj proizvodnji. Analiza tla je provedena 11.02.2014. godine na području Slavonskog Broda. Nematode su izolirane Baermanovom metodom lijevka. Analizirao se ukupan broj nematoda po uzorcima tla kao i udio pojedinih trofičkih grupa. Ukupan broj nematoda varirao je od 19-110. U svim uzorcima utvrđeno je 5 trofičkih grupa, osim u uzorku broj 6 koji je bio tretiran Basamid granulatom gdje su utvrđene samo 3 trofičke grupe. Omnivore i predatori nisu bili utvrđeni u navedenom uzorku. Biljno-parazitne nematode niti u jednom uzorku nisu prešle kritičnu točku koja bi predstavljala opasnost za biljke.
Keywordsnematode community structure bioindicators organic production trophic groups
Parallel title (English)Nematode as indicators of soil health in ecological production on the area of Slavonski Brod in 2014.
Committee MembersMarija Ivezić
Emilija Raspudić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production; specializations in: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Study specializationPlant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-09-30
Parallel abstract (English)
Nematode as indicators of soil health in ecological production on the area of Slavonski Brod in 2014. Nematodes are the most numerous and diverse multicellular living organisms on the planet. Not so long ago, nematodes were commonly regarded as deleterious to agricultural production. Today it is known that nematodes have a big impact on decomposition and cycling of organic matter and that they are suitbale biondicator of ecological and health soil condition. Nowadays, during intensive soil, water and air pollution, there is more studies that promote organic production without any disturbances of the enviroment. As everywhere in the world, in our country also increased ecological cultivated soil area. The aim of this study was to investigate disturbance of nematode community in organic soil samples, to determine total number of nematodes, to analyze nematode trophic groups and evaluate the health of the soil in organic production. The soil analysis was conducted on 11.02.2014. at the site of Slavonski Brod. The nematodes were separated from soil by Baerman funnel method. We analyzed the total number of nematodes in each soil sample and the proportion of trophic groups. The total number of nematodes varied between 19-110. In all samples were determining 5 trophic groups, except one sample which was treating with Basamid granulate and it contained 3 trophic groups. Omnivores and predator nematodes were not determing. Plant-parasitic nematodes in any sample have not crossed a critical point which could present a risk for cultivated plant.
Parallel keywords (Croatian)zajednica nematoda biondikatori ekološka proizvodnja hranidbene grupe
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:464368
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner