master's thesis
Economic Impact on Environment Protection in Regional Development

Lora Jularić (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleEkonomski značaj zaštite okoliša u regionalnom razvoju
AuthorLora Jularić
Mentor(s)Krunoslav Zmaić (thesis advisor)
Abstract
Održivi razvoj temeljen na međusobno povezanim sustavima (socijalnom, gospodarskom i ekološkom) s ciljem uspostave ravnoteže između razvojnog pravca društva, gospodarskih resursa i ekoloških zahtjeva. Zaštita okoliša osigurava cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, prirodnih dobara te je osnovni uvjet zdravog života i održivog razvoja. Ekonomika okoliša koristi se i u utvrđivanju politike zaštite okoliša na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu. U cilju razvoja i rasta potrebno je uspostaviti ekološku i ekonomsku ravnotežu. Postizanje takvog razvoja zahtijeva da troškovi onečišćenja okoliša imaju svoje mjesto u cijenama proizvoda i društvenoj razini, te korištenje tržišnih instrumenata i instrumenata politike zaštite okoliša. Suvremena politika zaštite okoliša treba postići ciljeve održivog razvoja gospodarskog i društvenog sustava, zaštitu pojedinih ekosustava i trajno očuvanje biološke raznolikosti, ekološke stabilnosti i slično. Regionalni razvoj igra ključnu ulogu u kreiranju funkcionalnog sustava zaštite okoliša
Keywordsenvironmental economics sustainable development regional development environmental policy.
Parallel title (English)Economic Impact on Environment Protection in Regional Development
Committee MembersTihana Sudarić
Ružica Lončarić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2014-10-29
Parallel abstract (English)
Sustainable development is based on interrelated systems (social, economic and environment) and the goal is to establish a balance between the development direction of society, economic resources and environmental requirements. Environment protection ensures overall conservation of environmental quality, naturalwealth and it is the basic condition healthy lifestyle and sustainable development. Environmental economic is used in determining environmental policies at local, regional, national and international level. For the purpose of development and growth, it is necessary to establish environmental and economic balance. Achieving such development requires that the costs of environmental pollution have their place in the prices of goods and social level, and the use of market-based instruments and instruments of environmental policy. Modern environmental policy should be to achieve sustainable development goals of economic and social systems, protection of particular ecosystems and permanent conservation of biological diversity, ecological stability etc. Regional development plays a key role in creating a functional system of environmental protection.
Parallel keywords (Croatian)ekonomika okoliša održivi razvoj regionalni razvoj politika zaštite okoliša
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:055971
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner