undergraduate thesis
PRODUCTION TRAITS OF KUPRES PRAMENKA SHEEP

Andrea Galić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
Titlefinance, government subsidies, EU funds, loans
AuthorAndrea Galić
Mentor(s)Dalida Galović (thesis advisor)
Abstract
U Hrvatskoj se ovce uzgajaju stoljećima, a genetsko bogatstvo ovčarstva temelji se na velikom broju izvornih pasmina kao i populacija ovaca prilagođenih specifičnom podneblju te velikom broju uvezenih pasmina učinkovitijih u proizvodnji mlijeka ili mesa. Broj ovaca i njihov gospodarski značaj pod utjecajem je raznih čimbenika, koji su tijekom povijesti bili vrlo promjenjivi. Kupreška pramenka uzgaja se na području Kupresa. Vrlo je otporna, izdržljiva i prilagodljiva. Pripada skupini ovaca sa kombiniranim proizvodnim svojstvima (meso, mlijeko, vuna), Prosječna plodnost joj je 120%, a mliječnost od 34-130 kg. Ranijim istraživanjima utvrđena je ekonomska isplativost uzgoja kupreške pramenke. Na prvom mjestu je proizvodnja janjadi koja čini 59% prihoda. Ostali proizvodi čine 20% prihoda, dok je proizvodnja mlijeka na trećem mjestu sa 13% učešća i poticaji sa 8%.
Keywordssheep farming the production of milk and meat Kupres pramenka sheep
Parallel title (English)PRODUCTION TRAITS OF KUPRES PRAMENKA SHEEP
Committee MembersTihana Sudarić
Nikola Raguž
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationAgroeconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-17
Parallel abstract (English)
In Croatia, the sheep are bred for centuries, and genetic wealth of sheep is based on a large number of native breeds and populations of sheep accustomed to specific climate and the large number of imported breeds that are more efficient in the production of milk or meat. The number of sheeps and their economic importance is influenced by various factors, which through history were highly volatile. The Kupres Pramenka sheep are grown in Kupres area. It is very resistant, durable and adoptable. It belongs to group of sheeps with combined production traits (meat, milk, wool). Average fertility is 120%, and milk yield 34- 130 kg. Earlier studies have established the economic profitability of Kupres sheep. On the first place is lamb production which makes 59% of revenue. Other products make 20% of revenue, while milk production is on third place with 13% of revenus and incentives with 8%.
Parallel keywords (Croatian)ovčarstvo proizvodnja mesa i mlijeka pramenka kupreška pramenka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:065507
CommitterJosipa Vrbanić