master's thesis
Application of digital cartography in agriculture

Zlatko Radočaj (2011)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Mehanizaciju
Metadata
TitlePRIMJENA DIGITALNE KARTOGRAFIJE U POLJOPRIVREDI
AuthorZlatko Radočaj
Mentor(s)Mladen Jurišić (thesis advisor)
Abstract
Kartografija kao znanstvena disciplina u sklopu geodezije prikazana je kao iznimno važan čimbenik u planiranju, vizualizaciji i prikazivanju odnosa u prostoru, a sve u svrhu pronalaženja najprikladnije kartografike i vrste kartografskog prikaza koja kod korisnika može izazvati što bolju predodžbu prostorne stvarnosti. Informatički napredak pridonio je razvoju digitalne kartografije i GIS-a koji su znatno unaprijedili kvalitetu života u mnogim segmentima, osobito u području managamenta, geomarketinga, obrazovanja, u vojnim organizacijama i strukturama, poljoprivredi, industriji, financijama, katastru i ostalom. U radu su navedeni i utvrđeni svi važniji i relevantni čimbenici vezani uz digitalnu kartografiju, kao i svi važniji aspekti primjene suvremene i sofisticirane tehnologije u poljoprivrednoj praksi. Primjena digitalne kartografije i GIS-a u poljoprivredi, omogućila je i razvoj novog trenda u proizvodnji hrane nazvan „Precizna poljoprivreda“, koji je u ovom radu posebno prikazan na konkretnom primjeru uz izradu digitalnih karata. Može se također zaključiti da je sinergija informatičkog i tehnološkog napretka znatno olakšala proizvodnju zdrave hrane te kontrolu cjelokupnog sustava, „od sjemena do stola“, pri čemu je dan naglasak na ekonomskom i ekološkom modelu gospodarenja prirodom, odnosno ostvarenju što veće dobiti uz očuvanje okoliša i potrajnost prirodnih resursa (održivo potrajno gospodarenje
Keywordsdigital cartography GIS precise agriculture geomarketing economics ecology
Parallel title (English)Application of digital cartography in agriculture
Committee MembersAleksandar Stanisavljević
Boris Đurđević
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Mehanizaciju
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Agricultural Engineering and Technology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2011-01-12
Parallel abstract (English)
Cartography as a scientific discipline within geodesy is shown as one extremely important factor in planning, visualization and showing the interrelations in space, with the purpose of finding the most suitable map graphics and the type of cartographic representation that can evoke a better idea of spatial reality by its user. IT progress has contributed to the development of digital cartography and GIS which significantly improved the quality of life in many segments, especially in the field of Managament, geomarketing, education, military organizations and structures, agriculture, industry, finance, land registry and other areas. This study lists and sets forth all relevant factors related to digital cartography, as well as all relevant aspects of applying the modern and sopfisticated technology in agriculture. The application of digital cartography and GIS in agriculture enabled the development of a new trend in food production called „The Precise agriculture“. This trend is shown in this study on a concrete example together with the creation of digital maps. One can also conclude that the synergy of IT and technological progress greatly facilitated the production of healthy food and control of the entire „from seed to table“ system. The emphasis is placed on economic and ecological model of nature mamagament, with reference to the achievement of highest possible profit with the preservation of environment and sustainability of natural resources.
Parallel keywords (Croatian)digitalna kartografija GIS precizna poljoprivreda geomarketing ekonomija ekologija.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:240819
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner