undergraduate thesis
CURRENT STATUS AND POSSIBLE DEVELOPMENT OF THE GAT VILLAGE WITH LADSCAPE DESIGN

Ana Planinac (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Metadata
TitleSADAŠNJE STANJE I MOGUĆNOSTI RAZVOJA SELA GAT OBLIKOVANJEM ZELENIH POVRŠINA
AuthorAna Planinac
Mentor(s)Alka Turalija (thesis advisor)
Abstract
Mjesto Gat smješteno je unutar poljodjelnog krajobraza slavonske ravni, ima bogatu povijest, ali danas nema najosnovnije objekte za život, kao što su vrtić ili škola, liječnik niti uređene zelene površine. Snimkom postojećeg stanja, valorizacijom krajobraznih vrijednosti, povijesnim istraživanjem, anketom žitelja mjesta, te Swot-analizom, stvorena je slika mogućeg razvoja mjesta i prekid propadanja, te su dana neka moguća rješenja, prvenstveno ona koja se odnose na izgled samog mjesta to jest krajobraznu arhitekturu. Mjesto, također ima mogućnost razvoja, iz razloga što se nalazi u povoljnim klimatskim uvjetima, sa umjerenim količinama padalina, te je okružen sa nekoliko riječnih tokova i šumskim krajobrazom. Anketa mještana pokazuje da su mjestu potrebne promjene, ali zbog nedovoljne informiranosti i straha mjesto se ne razvija. Obrazovanjem mještana, organiziranim radionicama te planovima i projektima mjesto Gat bi moglo postati primjer jednog modernog sela koji bi mladima omogućio život i sigurna primanja. Uz poljodjelstvo, postoji mogućnost razvoja turizma, šumarstva, ribarstva i ostalog.
KeywordsGat development poll modern village
Parallel title (English)CURRENT STATUS AND POSSIBLE DEVELOPMENT OF THE GAT VILLAGE WITH LADSCAPE DESIGN
Committee MembersJasna Šoštarić
Aleksandar Stanisavljević
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationHorticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2013-09-30
Parallel abstract (English)
The Gat village is located within the agricultural lanscape of the Slavonian plain, has a rich history, but there is no basic facilities for living, such as day care or school, doctor or green areas. Survey of the current state of the appreciation of landscape values, historical research, survey of residents, as well as SWOT analysis, created the image of the possible development of fine and decay, and some possible solutions, especially those related to the appearance of the place that is Landscape Architecture. Village also has the opportunity to develop, because of the favorable climatic conditions, with moderate amounts of precipitation, and is surrounded by several watercourses and forest landscape. The poll shows that village need a change, but due to lack of information and fear, a place does not develop. Education of locals, organized workshops and plans and projects place Gat could become an example of a modern village that would enable young people to live and got a secure income. In addition to agriculture, there is a possibility of development of tourism, forestry, fishing and other things.
Parallel keywords (Croatian)Gat razvoj anketa moderno selo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:328556
CommitterJosipa Vrbanić