undergraduate thesis
Analysis pollination services honeybees in the US

Edina Romer (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
Metadata
TitleAnaliza oprašivačke usluge medonosnom pčelom u SAD-u
AuthorEdina Romer
Mentor(s)Zlatko Puškadija (thesis advisor)
Abstract
Medonosne su pčele najvažniji i najbrojniji prirodni oprašivači. Primjena suvremenih agrotehničkih mjera i kemijskih sredstava u poljoprivredi drastično utječu na stanje života i uzgoj pčela. Pored raznih bolesti pčela i pčelinjeg legla, trovanje sredstvima za zaštitu bilja glavna je opasnost za medonosne pčele. Prijenos pčelinjih zajednica na željenu pašu obavljamo izbjegavajući sezonske loše uvjete, najčešće zbog boljeg unosa i lakšeg premoštenja za pčelu najlošijeg aktivnog dijela godine, bilo zbog zime ili zbog vrućeg sušnog razdoblja. Oprašivanje badema je ozbiljan posao u SAD-u. Svake godine početkom veljače u Kaliforniji se organizira najmasovnije oprašivanje na planeti-polinacija badema. U to vrijeme u Kaliforniji “pristižu” pčele sa raznih strana. Kada cvijetanje počne, košnice se moraju brzo razmjestiti po plantažama badema. . Prinosi ove kulture sudbinski su povezani pčelama. Polen borovnice je težak i ljepljiv, stoga ga moraju prenositi insekti, da bi oprašivanje bilo uspješno. Za oprašivanje dovoljno je imati od 4 do 8 pčela po žbunu tijekom najtoplijeg dijela dana. Zbog masovnog odumiranja pčela, računa se da je već uginulo 30-35 posto pčelinjih zajednica u Sad-u.Istraživači su pronašli neke o mogućih uzroka poremećaja koji dovodi do raspada njihovih kolonija (Colony Collapse Disorder - CCD), uključujući i parazite koji se hrane tjelesnom tekućinom pčela, viruse, gljivice, zatim izloženost pesticidima i smanjenje biljne raznolikosti koja oslabljuje kvalitetu prehrane za pčele. Zbog brzog rasta populacije strahuje se da će odumiranje pčela još produbiti svjetsku krizu nastalu ograničenjem poljoprivrednih usjeva.
Keywordshoney bee pollination California death of the bees CCD
Parallel title (English)Analysis pollination services honeybees in the US
Committee MembersTihomir Florijančić
Siniša Ozimec
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationHorticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2013-10-07
Parallel abstract (English)
Honey bee are the most important and most natural pollinator of nature. Application of contemporary agritechnical mesures and chemicals in agriculture, it drastically affects on life balance and bee farming. Alongside of various diseases of bees and bee nests, poisoning by plant protection are the most dangerous for honey bees. Transfer of bee colony on preferred pasture is done by avoiding bad season conditions, mostly because of better entry and easier bypass for a bee in worst active part of a year, either because of winter of arid period. Pollination of almonds are serious job in USA. Every year at the begining of February, in California is organised pollination od almonds „on the planet“ at that time in California bees from all places are arriving. Yields of this culture are fatefully connected with bees. Pollen blueberry is heavy, sticky therefore is transmitet by insects, for pollination to be successful. For pollination is enough about 4-8 bees for a bush during the warmest part of the day. Because of mass death of the bees, it is calculated 30-35 percent that bees colony died in USA. Researchers founded some of possible samples of disorder that leads to the breakdown of their colonies (Colony Collapse Disorder - CCD), including even parasites that feed with body fluids of bees, viruses, fungi, afterwards the exposure to the pesticides and plant reducing similarities that weakens quality of bees food. Because of rapid growth of population and dying bees, it is feared that the world crisis will even deepen because of limited agricultural crops.
Parallel keywords (Croatian)medonosna pčela oprašivanje Kalifornija odumiranje pčela CCD
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:793607
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner