undergraduate thesis
SIGNIFICANT WEEDS IN SOYBEAN AND THE POSSIBILITIES OF WEED CONTROL

Marija Lončar (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleZNAĈAJNI KOROVI U SOJI I MOGUĆNOSTI NJIHOVOG SUZBIJANJA
AuthorMarija Lončar
Mentor(s)Sanda Rašić (thesis advisor)
Abstract
Soja (Glycine max (L.) Merrill) značajna je bjelančevinasto-uljna biljka s visokim sadrţajem minerala i vitamina u zrnu. Ima veliku ulogu u industriji, kao i u ishrani ljudi i ţivotinja Budući da je soja tako značajnija kultura, potrebno joj je osigurati sve uvjete za normalan i neometan rast i razvoj. U tehnološkom procesu uzgoja soje, značajnu ulogu zauzimaju korovi koji u velikoj mjeri utječu na cjelokupan prinos zrna, kao i na njegovu kvalitetu. Tokom cijele vegetacije, biljka soje ţivi u kompeticijskom odnosu s korovnim biljkama koje svojim prisustvom oteţavaju ţetvu, negativno djeluju na kakvoću zrna i pri ţetvi povećavaju njegovu vlagu. Zbog ovih činjenica suzbijanje korova potrebno je provoditi, što je upotrebom selektivnih herbicida moguće i postići. Aplicirajući selektivne herbicide u različitim vremenskim rokovima, pre-sowing, pre-emergence i post-emergenc te kombinacijom agrotehničkih mjera suzbijanja korova na pravilan i odgovarajući način moguće je postići ţeljeni učinak u smislu kvalitetnih i velikih prinosa..
Keywordssoybean weeds weed control herbicides
Parallel title (English)SIGNIFICANT WEEDS IN SOYBEAN AND THE POSSIBILITIES OF WEED CONTROL
Committee MembersEdita Štefanić
Ivana Varga
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics,Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationHorticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-03
Parallel abstract (English)
Soybean (Glycine max (L.) Merrill) is an important protein-oil plant with very high concentration of minerals and vitamins in its beans. It plays important role in industry, nutrition of people and animals. Since it is very important culture, all conditions for its growth and development should be satisfied. In technological process of soybean cultivation, weeds significantly effect overall bean income and its quality. During the whole vegetation, the plant lives in competitive relationship with weeds, which make the harvest complicated, decrease bean quality and increasebean moisture. Due to these fact, weed control should be carried out, which is achievable using selective herbicides. Appropriate application ofagro-technical measures and herbicides for weed control in different time frames, pre-sowing, pre-emergence and post-emergence, leads to high quality and quantity incomes.
Parallel keywords (Croatian)soja korovi suzbijanje korova herbicidi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:248066
CommitterJosipa Vrbanić