master's thesis
Rural Politics in Republic of Croatia

Ilija Bernatović (2013)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleRuralna politika u Republici Hrvatskoj
AuthorIlija Bernatović
Mentor(s)Tihana Sudarić (thesis advisor)
Abstract
Ruralna područja čine više od 90% kopnenog dijela Republike Hrvatske u kojima žive oko 47% ukupnog stanovništva. Do sada sva nastojanja nisu donijela očekivane rezultate u kvaliteti života ruralnih zajednica, koje i dalje prati demografska depopulacija (iseljavaju se vitalne skupine stanovnika), gospodarsko nazadovanje, a razlike u infrastrukturi i uslugama između urbanih i ruralnih prostora postaju sve veće. Od 1995.godine strategije koje su usmjerene na razvitak hrvatske poljoprivrede ne bave se isključivo razvojem poljoprivrede kao djelatnosti, nego se odnose na cijeli ruralni prostor. Hrvatska je svoju ruralnu politiku prilagođavala i usklađivala sa smjernicama Europske unije, odnosno od kada je bila u mogućnosti koristiti predpristupne programe Europske unije svoju je poljoprivrednu i ruralnu politiku prilagođavala strateškim prioritetima tih predpristupnih programa. Korištenjem pretpristupnih fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj, Republika Hrvatska stječe neophodno iskustvo kroz pripremu programa za poljoprivredu i ruralni razvoj koji sadrže načela programiranja mjera ruralnog razvoja, njihove provedbe, praćenja, kontrole i ocjene, koja su važeća i za trenutne zemlje članice. Da li su pretpristupni programi ostvarili svoju ulogu u Republici Hrvatskoj, vidjet će se tek kada Hrvatska postane članicom Europske unije, to jest koliko će biti sposobna koristiti sredstva Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda.
Keywordsrural politics programming funds priorities
Parallel title (English)Rural Politics in Republic of Croatia
Committee MembersKrunoslav Zmaić
Snježana Tolić
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013-02-14
Parallel abstract (English)
Rural areas account more than 90% of the land area of the Republic of Croatia inhabited by about 47% of the total population. So far all efforts have not brought the expected results in the quality of life in rural communities, which continues to monitor the demographic depopulation (vital groups are emigrating population), economic decline, and differences in infrastructure and services between urban and rural areas are becoming larger. Since 1995 the strategies that are aimed for the development of Croatian agriculture do not deal only through the development of agriculture as a business, but for the entire rural area. Croatia has its rural policy adapted and harmonized with the European Union, and since has been able to use the pre-accession programs of the European Union's own agricultural and rural policies adapted strategic priorities of the EU pre-accession programs. Using the pre-accession funds for agriculture and rural development, Croatia gained vital experience through preparing programs for agriculture and rural development, which include the principles of programming of rural development measures, their implementation, monitoring, control and evaluation, which are valid for the current member states. Are the pre-accession programs in achieving their role in Croatia, will be seen only when Croatia joins the European Union, that is, how able will Croatia to use the resources of the Structural Funds and the Cohesion Fund.
Parallel keywords (Croatian)ruralna politika programiranje fondovi prioriteti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:204318
CommitterJosipa Vrbanić