master's thesis
SELECTING GRAIN for excretory big game ...

Darko Podlesak (2010)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Metadata
TitleODABIR ZRNA ZA IZLUČIVANJE KRUPNE DIVLJAČI PUŠKOM S UŽLJEBLJENOM CIJEVI
AuthorDarko Podlesak
Mentor(s)Tihomir Florijančić (thesis advisor)
Abstract
Odstrjel krupne divljači predviđen je kao mjera gospodarenja u relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju pitanje lov(stv)a. Zakon o lovstvu dozvoljava odstrel krupne divljači puškama s užlijebljenom cijevi uz upotrebu streljiva sa zrnom konstruiranim za obavljanje lova, a čija je energija, kalibar i masa primjerena snazi i otpornosti divljači. Cilj rada je prikazati mehanizam djelovanja zrna na tijelo krupne divljači odnosno razvoj konstrukcija zrna te sugerirati odabir zrna za učinkovito izlučivanje divljači. U radu su prikazane različite konstrukcije zrna koje se koriste za odstrjel divljači i njihova primjena u praksi što je uspoređeno s njihovom učinkovitosti u odnosu na deklarirana svojstva proizvođača odnosno s iskustvima drugih autora. Pri tome su testiranja zrna u balističkoj želatini davala potpuno različite rezultate u odnosu na stvaran odstrjel divljači. Monolitne konstrukcije zrna koje se zasnivaju na konstrukciji ABC zrna dale su najbolje rezultate pri odstrjelu divljači, kako u pogledu željenog brzog skončanja, tako i u pogledu minimalnog uništavanja divljačine uz zanemarivu pojavu hematoma, neovisno o vrsti divljači. Kao najvažniji zaključak navodimo da moderne konstrukcije zrna velikih brzina nisu uvijek u mogućnosti potpuno obaviti očekivani cilj tj. trenutno skončanje divljači.
Keywordsbig game the excretion
Parallel title (English)SELECTING GRAIN for excretory big game ...
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2010-07-19
Parallel abstract (English)
In relative legal and subordinate legislation acts which regulate the issue of hunting (the hunt) the kill of the big game is predicted as a measure of managing. The law on hunting allows the kill of the big game with fluted barrel rifles using as ammunition a bullet constructed for the performance of hunt, whose energy, calibre and mass are appropriate for the strength and the resistance of the game. The aim of the thesis is to show the mechanism of the effect that a bullet has on the body of the big game, that is, the development of the constructions of the bullet and to suggest the choice of the bullet for the effective discharging of the game. There are different constructions of the bullet shown in the thesis which are used for the kill of the big game as well as their application in the practice. That is compared to their efficacy in relation to the declared characteristics of the producers, that is, to the experience of other authors. In this process, the testing of the bullets in ballistic gelatine have been giving completely different results in relation to the real kill of the game. Monolithic constructions of the bullet , based on the ABC construction of the bullet, have given the best results in the kill of the game, with regard to the desired fast ending and the minimal damage of the game alike, with the negligible appearance of haematoma, regardless of the type of the game. As the main conclusion we point out that modern constructions of the high velocity bullets are not always in possibility to completely perform the expected aim, that is to say, momentary end of the game.
Parallel keywords (Croatian)krupna divljač izlučivanje krupne divljači
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:057243
CommitterJosipa Vrbanić