master's thesis
ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN REPUBLIC OF CROATIA

Ivana Martinović (2013)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
Metadata
TitleEKONOMSKA UČINKOVITOST POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
AuthorIvana Martinović
Mentor(s)Tihana Sudarić (thesis advisor)
Abstract
Zadružna vlasništva su danas slabo zastupljena, ali ipak ih ima. Zadruga treba biti relativno čvrsto organizacija, dobro informirana o tržištu s razrađenom strategijom, dobrim planiranjem i kontrolom. Postizanje ekonomske učinkovitosti zahtjeva visoko stručan rad i naravno takve kadrove. Poslovanjem preko zadruge ostvaruju se neke povlastice kod države, razvija se poduzetništvo, ali i prednosti pri nastupanju na tržištu. Zadružni kooperanti nastupaju preko nje na tržištu, što nikada ne bi postigli tako uspješno da se javljaju kao pojedinci. Stanje u zadrugarstvu danas, slično je situaciji u cijeloj poljoprivredi, ali imajući u vidu povijest zadruga ovih prostora i utjecaj na njihov razvoj, jasno je kako različiti režimi ostavljaju trag koji može stvoriti i lošu sliku o stvarnim zadružnim principima i trajnim vrijednostima koje zadruga nudi. Jačanjem novoformiranih zadruga i njihovim svijetlim primjerima, te pravilnom agrarnom politikom države, vratit će se poljuljano povjerenje u zadruge.
Keywordscooperatives cooperatives economic efficiency agriculture
Parallel title (English)ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN REPUBLIC OF CROATIA
Committee MembersJadranka Deže
Ljubica Ranogajec
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2013-12-17
Parallel abstract (English)
The cooperative businesses are rarely today, but they exist despite of that. Cooperative should be relatively strong organization, well informed about the market with elaborately strategy, good planning and control. Achieving economic efficiency requires a highly skilled work and professional staff/ personnel. Operating through the cooperative you can achieve some privileges by country, the entrepreneurship is developed, but also you have some advantages on the market. The cooperative sub-contractors act on the market over it, which would never have achieved so successfully if they occur as individuals. The cooperative current situations is similar to situations in whole agriculture, but considering the history of cooperatives and impact on their development, it is clearly that different regimes leave traces that can create bad image about cooperative principles and permanent values that cooperative offer. The trust in cooperative will be return by strengthening the new formed cooperatives and their bright examples, and also with properly agricultural policy of the country.
Parallel keywords (Croatian)zadruga zadrugarstvo ekonomska učinkovitost poljoprivreda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:481419
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner