master's thesis
Trends in production and foreign-trade of apples

Mario Peranović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleTrendovi u proizvodnji i vanjsko-trgovinskoj razmjeni jabuka
AuthorMario Peranović
Mentor(s)Ružica Lončarić (thesis advisor)
Abstract
Iako se nastavlja trend ukupnog globalnog smanjenja površina pod nasadima jabuka, povećanja proizvodnje po jedinici površine daju za rezultat povećanja ukupne proizvodnje jabuka. Današnja proizvodnja jabuke, koja kotira kao tradicijska i najvažnija voćarska vrsta u Hrvatskoj, dolazi do tog ranga da količinom i kvalitetom može zadovoljiti domaću potražnju. Kvaliteta jabuka na domaćem tržištu najčešće se ocjenjuje kao osrednja iako kroz novije vrijeme kroz klastere i udruženja hrvatski proizvođači stječu certifikate o garanciji kvalitete. Domaća potrošnja značajnim dijelom namiruje se uvozom iako postoje dovoljne količine sa domaćeg tržišta, pri čemu se često uvozi jabuka niske kvalitete, što za posljedicu ima rušenje cijene domaće jabuke. Nelojalna konkurencija kao i velik dio proizvodnje koji se plasira na „sivo tržište“ ograničavaju normalno funkcioniranje tržišta voća, a tome u prilog ide i nedovoljno razvijena zakonska regulativa. Tržište voća je neorganizirano i nedovoljno razvijeno, a poslovni subjekti koji su uključeni u lanac trgovine nisu povezani. Primjena suvremenih metoda proizvodnje mogla bi pozitivno utjecati na daljnji razvoj ovog sektora kao i udruživanje proizvođača radi zajedničkog plasmana proizvoda. Daljnja edukacija proizvođača glede proizvodnje ali i marketinga je izuzetno važan zadatak u razvoju sektoru jabuka, a tu ulogu mogu odigrati Hrvatska voćarska zajednica, kao i pojedinačna udruženja samih proizvođača. Potrošnja jabuke u Hrvatskoj iznosi oko 15 kilograma po stanovniku godišnje od čega 80% odlazi na tržišnu potrošnju, a najviše se troši u jesenskim i proljetnim mjesecima. Na potrošnju najviše utječe zamjenjivost s drugim sezonskim voćem, a prema mišljenju stručnjaka samo manji udio domaćih kupaca poznaje sorte jabuka.
Keywordsapple production exchange import export
Parallel title (English)Trends in production and foreign-trade of apples
Committee MembersTihana Sudarić
Igor Kralik
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-12
Parallel abstract (English)
Although the trend of the overall global area under its apple orchards is decreasing, increasing of the production per unit area gives the increasing result of the total apple production. Today's production of apples, which is listed as a traditional and most important fruit species in Croatia, can't satisfy with quantity or quality the domestic demand. The quality of apples in the domestic market usually is rated as moderate. Domestic consumption has been significantly supplied by the import . Unfortunately, the imported apples are very low quality, which results in destruction of the price of domestic apples. Unfair competition as well as the production, from which is the most put on the "gray market", restrict the normal functioning of fruit markets and that is also supported by the underdeveloped legislation . The fruit market is unorganized and underdeveloped, and the business subjects involved in the trafficking chain aren't connected. Using contemporary methods in production could have a positive impact on the further development of this sector as well as the joining of producers for joint product placement. Further education of producers in the production and marketing is an extremely important task in developing the sector of apples and the Croatian Fruit Association, as well as the individual associations of the producers can play a big role in this task. The consumption of apples in Croatia is about 15 kilograms per capita per year, of which 80% goes to the market needs, and most is consumed in the autumn and spring. The consumption is mostly influenced with the interchangeability with other seasonal fruit, and according to experts, only a small number of home buyers knows the apple varieties.
Parallel keywords (Croatian)jabuka proizvodnja razmjena uvoz izvoz
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:211292
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner