master's thesis
The role and importance of the internet in marketing activities

Sandra Zelić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
Metadata
TitleUloga i važnost interneta pri marketinškim aktivnostima
AuthorSandra Zelić
Mentor(s)Igor Kralik (thesis advisor)
Abstract
Internet je postao osnovna platforma za sve načine marketinga. Oglašavanje, prepoznavanje na tržištu, pozicioniranje pa i prodaju. Uvođenje e –poslovanja u poslovanje poduzeća, dovodi do povećanja vidljivosti tvrtke na tržištu, stjecanje stalnih ali i novih kupaca, ostvarivanje novih poslovnih suradnji, a sve to puno brže i jednostavnije nego prije. Postojanje na društvenim mrežama, kvalitetna i pregledna web stranica, stalna komunikacija s kupcima ostavljaju dojam kako je poslovni subjekt ozbiljan, stvara se povjerenje kupca prema prodavaču i rezultat jedugotrajna suradnja od koje korist imaju obadvije strane. Činjenica je da se bez interneta danas ne može i potrebno je uz marketinške strategije i financije za marketinške aktivnosti ulagati i u e- poslovanje. Poljoprivreda je djelatnost koja prati trendove i ide u korak s njima, tako da nema prepreka koje bi ograničavale poljoprivredne proizvođače da se odluče na e- poslovanje. Preduvjeti postoje, bitna je dobra volja i rezultati će brzo biti vidljivi. Neki proizvođači već su prepoznali koristi e- poslovanja i uveli su ga kao primarno ili dodatno sredstvo za povećanje prodaje. Kupci su pristuni na internetu i traže proizvode koji će zadovoljiti njihove potrebe, a na poslovnim subjektima je da to iskoriste
Keywordscustomers internet marketing
Parallel title (English)The role and importance of the internet in marketing activities
Committee MembersRužica Lončarić
Tihana Sudarić
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-12
Parallel abstract (English)
The Internet has become a basic platform for all methods of marketing. Advertising, recognition in the market and the positioning and sale. The introduction of e -business in business enterprises, leads to increasing visibility of the company in the market, the acquisition of current as well as new customers, establishing new business cooperation, much faster and easier than before. The existence of social, quality and transparent website, constant communication with customers leaving the impression that it is a serious business entity, creates the confidence of the buyer to the seller and the result is long-term cooperation that can benefit both sides. The fact is that is impossible without the Internet today so it is necessary to do marketing strategy and to invest finances for marketing activities in e-business. Agriculture is an activity that follows the trends and keep up with them, so that there are no obstacles that could limit farmers to decide for e-business. Preconditions exist, so there is an essential good will and the results will soon be visible. Some manufacturers have already recognized the benefits of e-commerce and introduced it as a primary or additional means to increase sales. Customers exist on the Internet and look for products that will satisfy their needs, and on producers are that they take advantage of.
Parallel keywords (Croatian)kupci internet marketing
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:529608
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner