master's thesis
Protection from diseases and pest sin vineyards in Požega on OPG Bartolović in 2014 year

Ana-Marija Damjanović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleZaštita od bolesti i štetnika vinove loze na OPG Bartolović u Požegi u 2014. godini
AuthorAna-Marija Damjanović
Mentor(s)Mirjana Brmež (thesis advisor)
Abstract
Na podruĉju Kutjeva vinogradarstvo predstavlja vrlo važnu gospodarsku djelatnost. Zahvaljujući reljefnim i klimatskim ĉinbenicima veliki broj poljoprivrednika se bavi vinogradarstvom. Vinograd koji je u vlasništvu obitelji Bartolović proteže se na 1ha površine, a osnovan je 1990. godine. Ova obitelj svoje grožđe predaje kombinatu Kutjevo, na daljnju preradu. Obitelj za svoje potrebe preradi malu koliĉinu u vino. U vinogradu je najzastupljenija sorta graševina i oko 50 trsova sorte izabele koja je mirisna i privlaĉi kukce te ju koriste za bolju oplodnju u nasadu. Tijekom vegetacije 2014. godine, praćene su i zabilježene sve potrebne radnje u vinogradu u zaštiti od bolesti i štetnika. U radu su opisani najvažniji štetnici i uzroĉnici bolesti vinove loze. Zaštitu od štetnika ovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo je provelo protiv grinje, a zaštita protiv uzroĉnika bolesti se odnosila na plamenjaĉu, pepelnicu i sivu plijesan. Sva zaštita u vinogradu se obavlja po preporukama i nadzorom savjetodavne službe. Prilikom praćenja vinograda primijećeni su štetnici pipe, cigaraš i lozine grinje erinoza, akarinoza i crveni voćni pauk. Suzbijanje je bilo provedeno samo protiv crvenog voćnog pauka, zato što ostali prisutni štetnici nisu prešli kritiĉni prag i nisu nam predstavljali opasnost za gubitak prinosa. Tijekom vegetacije vinograd je tretiran 10 puta. Od tih 10 puta jedno tretiranje je obavljeno protiv crvenog voćnog pauka, dok je protiv plamenjaĉe, pepelnice i sive plijesni provedeno 9 tretiranja. Tretiranje se provodilo od travnja pa do kolovoza. Sva je zaštita uspješno izvršena i na kraju vegetacije smo imali visoki prinos i kvalitetu grožđa.
Keywordsvineyards plant protection pesticides family farm
Parallel title (English)Protection from diseases and pest sin vineyards in Požega on OPG Bartolović in 2014 year
Committee MembersKarolina Vrandečić (committee chairperson)
Emilija Raspudić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Viticulture and Enology
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeFruit growing, viticulture and wine; productions in:Fruit growing, Viticulture
Study specializationViticulture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-17
Parallel abstract (English)
In the area of Kutjevo winegrowing representes a very important economic activity. Thanks to the relief and climatic factors, a large number of farmers make wine. The vineyard, which is owned by the family Bartolović, extends to 1 ha area and was founded in 1990. This family delievers their grapes to association Kutjevo, where they process it further into wine. Family for their needs process a small amount of grape into wine. In the vineyard the most common variety is Riesling and about 50 vine sort Isabel, which is fragrant and attracts insects and family use it for better fertilization in the vineyard. During the growing season in 2014, all the necessary actions were monitored and recorded in the vineyard to protect against disease and pests. In this paper the main pests and pathogen vines are described. Protection from pests this family farm carried out against the mites, and protection against cause of disease related to downy mildew, powdery mildew and gray mold.All the protection in the vineyard is done under the supervision of the advice services and recommendations. During the monitoring of the vineyard pests tap, intertwined mites and fruity red spider were observed. The suppression was carried out only against red fruit spider , because others present pests have not crossed a critical number , and were not a threat for loss of yield. During the growing vineyard was treated 10 times. Of these 10 times 1 treatment is carried out against the red fruit spider, while against downy mildew, powdery mildew and Botrytis family carried out 9 treatments. Treatment was carried out from April to August. All protection is successfully completed and at the end of the season we had a high yield and quality of grapes.
Parallel keywords (Croatian)vinograd zaštita bilja pesticidi obiteljsko gospodarstvo
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:329267
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner