master's thesis
Nematode community in corn before and after floding in Gunja in 2014.

Anja Kovačić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja
Metadata
TitleZajednica nematoda u kukuruzu prije i nakon poplave u Gunji, 2014. godine
AuthorAnja Kovačić
Mentor(s)Mirjana Brmež (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi zajednice nematoda prije i nakon poplave u Gunji te utvrditi broj rodova nematoda, promjene u brojnosti rodova, trofičke grupe, indekse uznemirenja (MI, PPI, PPI/MI, MI2-5), te statistiku.Pokus je proveden u Gunji 2014. godine na kukuruzu te su rezultati uspoređivani sa kukuruzom koji nije bio poplavljen, godinu dana ranije (2013. godine). Rađeno je sa četiri uzorka. Nematode su se iz tla izdvajale metodom lijevaka u laboratoriju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Nakon toga uslijedilo je prebrojavanje i determinacija pod mikroskopom. Ovim istraživanjem utvrđeno je da je broj rodova nematoda nakon poplave znatno opao. Prije poplave pronađeno je ukupno 26 rodova, a nakon poplave 18 rodova nematoda. Zajednički rodovi nematoda prije i nakon poplave su: Eucephalobus, Rhabditis, Acrobeloides, Cephalobus, Plectus, Panagrolaimus, Panagrobelus (bakterivore), Paratylenchus, Pratylenchus, Tylenchus, Filenchus (fitoparazitne nematode), Aphelenchus, Ditylenchus, Aphelenchoides (fungivore), i Eudorylaimus, Mesodorylaimus (omnivore). Zatupljenost trofičkih grupa u oba pokusa gotovo je jednaka; prije poplave najzastupljenije su bile bakterivore, zatim fitoparazitne nematode dok su poslije poplave najzastuljnije bile fitoparazitne nematode i bakterivore. Nakon poplave predatora nije bilo, a najmanje je bilo omnivora. Predatori su se pojavili u pokusu rađenom prije poplave, ali u malom udjelu (1%). Najveći statistički značaj imao MI koji je bio veći u 2014. godini zbog povećanog broja omnivora
Keywordsnematode communities feeding groups disturbances indexes floods corn
Parallel title (English)Nematode community in corn before and after floding in Gunja in 2014.
Committee MembersEmilija Raspudić (committee chairperson)
Karolina Vrandečić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Zaštitu bilja
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePlant Production; specializations in: Plant Production, Plant Nutrition and Soil Science, Plant Selection and Seed Production, Plant Protection
Study specializationPlant Protection
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-05-30
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to determine nematode communities before and after flood in Gunja and to determine the number of nematode genera, changes in the total number of genera, trophic groups and changes in their community using MI, PPI. PPI/MI, MI2-5. Research was conducted in Gunja, 2014. on corn and the results are compared with corn a year earlier (2013.) which wasn't flooded. In research we are used four samples. Nematodes extracted from soil with bottle techniques in laboratory on Agriculture faculty in Osijek. Analyzing the samples we have confirmed the number of nematodes that are determined by gender and classified by trophic groups This research found that the total number of genera nematodes declined significantly after floods. The total number of nematodes genera was 26 before flood and after flood 18. Following genera were present in all samples in both research: Eucephalobus, Rhabditis, Acrobeloides, Cephalobus, Plectus, Panagrolaimus, Panagrobelus (bacterivors), Paratylenchus, Pratylenchus, Tylenchus, Filenchus (herbivores), Aphelenchus, Ditylenchus, Aphelenchoides (fungivors), i Eudorylaimus, Mesodorylaimus (omnivores). Trophic groups in both researches was practically the same, before flood the most common was bacterivors, than herbivores, while after the flood the most common nematodes were herbivores and then bacterivors. After flood, predators weren't found and the least were found omnivores. Predators have been found before the flood but in a small proportion (1%). The greatest statistical significance had have MI which was higher in 2014 due to the increased number of omnivores.
Parallel keywords (Croatian)zajednica nematoda trofičke grupe indeksi uznemirenja poplave kukuruz
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:519180
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner