master's thesis
Monitoring of agricultural land

Irena Cvitković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleMonitoring poljoprivrednog zemljišta
AuthorIrena Cvitković
Mentor(s)Irena Jug (thesis advisor)
Abstract
Za gospodarstvo Hrvatske od iznimnog značaja je razvoj poljoprivredne proizvodnje.Podaci o kvaliteti i načinu gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za veliki dio površina nisu dostupni što oteževa pravovremeno djelovanje u slučaju nepoželjnih promjena u tlu . Cilj ovog rada bio je ukazati na važnost provedbe monitoringa poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj, čime bi se omogućila identifikacija rizičnih područja ovisno o vrsti i izraženosti prijetnji prema tlu, kao resursu neophodnom u svojoj primarnoj produkciji, a to je proizvodnja hrane. Bez razvoja sustava periodičnog prikupljnja informacija o tlu, nemoguće je pravovremeno uočiti negativne promjene koje dovode do degradacije kemijskih, fizikalnih i/ili bioloških svojstava tla. Uspostavom informacijskog sustava poljoprivrednog zemljišta, moguće je razviti strategiju očuvanja, ublažavanja, prevencije i popravaka kemijskih, fizikalnih i bioloških parametara tla. Strategija održivog razvoje poljoprivrede gotovo je nezamisliva bez trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kao važne sastavnice monitoringa okoliša. Republika Hrvatska ima velik potencijal za razvoj poljoprivrede utemeljene na održivim principima što podrazumijeva uvođenje i provedbu monitoringa kao temelj održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem.
Keywordsmonitoring of qagricultural land sustainable development sustainable land management
Parallel title (English)Monitoring of agricultural land
Committee MembersVesna Vukadinović (committee chairperson)
Boris Đurđević (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEcological Agriculture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-29
Parallel abstract (English)
The development of agricultural production is of great importance for the Croatian economy. Information on the quaqlity and management of a large agricultural area in Croatia is not available, which hinders timely action in case of adverse changes in the soil. The aim of this study is to emphasize the importance of implementation of agricultural land monitoring system in the Republic of Croatia, which would facititate the identification of risk areas depending on the type and severity of threats to soil as the resources nesessary to its primary production, which is the food production. Without the development of the system of periodic soil date collestion, it is impossible to notice the negative changes that lead to the degradation of chemical, physical and/or biological properties of the soil in due time. The establishment of na agricultural land information system provides a possibility to develop a strategy for conservation, mitigation, prevention and repair of chemical. physical and biological parameters of the soil. The strategy of sutainable development of agriculture is almost unthinkable without the continuous monitoring of the agriculturel land as an important component of environmental monitoring. Croatia has a great potential for agricultural development based on sustainable principles, including the introduction and implementation of monitoring as a bassis for sustaineble management of agricultural land.
Parallel keywords (Croatian)monitoring poljoprivrednog zemljišta održivi razvoj održivo gospodarenje zemljište
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:170259
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner