undergraduate thesis
AGROTECHNICS OF SUNFLOWER GROWING

Dražen Prlina (2015)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
Metadata
TitleAGROTEHNIKA UZGOJA SUNCOKRETA
AuthorDražen Prlina
Mentor(s)Miro Stošić (thesis advisor)
Abstract
Suncokret (Helianthus annus l.) jedna je od četiri najvažnije uljne kulture u svijetu. Ima velik značaj jer sadrži ulje, bjelančevine, celulozu, minerale i nedušične tvari. Koristi se za ishranu ljudi i jedno je od najkvalitetnijih biljnih ulja. Cilj ovog rada je u kratkim i jasnim poglavljima pojasniti koje se agrotehničke mjere i radnje poduzimaju kako bi urod suncokreta bio što uspješniji. Rad je pisan isključivo navedenom literaturom, te literaturom koja je korištena tijekom pohađanja navedenog studija. Poglavlja u radu su usko vezana za glavnu temu rada. Svako poglavlje predstavlja jednu od mjera ili postupaka koje objašnjavaju i rješavaju problematiku rada. U radu je objašnjen niz koraka koje je potrebno poduzeti kako bi urod suncokreta bio čim veći te kako bi se što minimalnijim ulaganjima postigao što bolji rezultat.
Keywordssunflower soil management crop rotation tillage seeding fertilizing harvesting
Parallel title (English)AGROTECHNICS OF SUNFLOWER GROWING
Committee MembersVjekoslav Tadić (committee chairperson)
Monika Marković (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR PLANT PRODUCTION
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmePlant Production; specializations in: Plant production, Horticulture
Study specializationHorticulture
Academic title abbreviationbacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
Sunflower (Helianthus annus l.) is one of four most important oil culture in the world. It contains oil, proteins, cellulose, minerals and nonnitrogen agents and it is used in human nutrition. It is one of the finest herbal oil. The aim of this paper is to brief and concise chapters clarify that cultural measures and actions taken to harvest sunflower as successful as possible. The work is written in the specified literature, and literature that was used during the attendance of the above studies. Chapters in this paper are closely related to the main theme of the work. Each chapter represents one of the measures or procedures that explain and solve the problems of the work.
Parallel keywords (Croatian)suncokret agrotehnika plodored obrada tla sjetva gnojidba žetva
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:886922
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner