master's thesis
IMPACT OF THE AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ON THE LIBERALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN WORLD TRADE

Josip Svoboda (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleUTJECAJ SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI (GATT) NA LIBERALIZACIJU SVJETSKOG TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
AuthorJosip Svoboda
Mentor(s)Ružica Lončarić (thesis advisor)
Abstract
Međunarodna trgovina je oduvijek bila prisutna u ljudskoj povijesti. Značajniji udio u političkom, društvenom i gospodarskom smislu u dogodio se u posljednjih nekoliko stoljeća. Pretpostavka međunarodne trgovine za mirnom razmjenom i odvijanjem između nacija je u odgovarajućoj razini geopolitičkog mira i stabilnosti. Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT) bio je multilateralni sporazum koji je regulirao međunarodnu trgovinu. GATT-om je definiran opći okvir trgovinske razmjene koji je opstao 50 godina prije odluke formiranja Svjetske trgovinske organizacije (WTO). S druge strane, WTO je međunarodna organizacija koja regulira međunarodnu trgovinu s jasno određenom ciljevima, načelima, strukturom i izvorima financiranja. Značaj WTO-a je u mogučnosti međusobnog transparentnog dogovora između zemalja članica, donošenju odluka i unapređenjenju pravila s ciljem liberalizacije i otvorenja globalne trgovine. Dogovori se odvijaju kroz najviše tijelo, odnosno Ministarske konferencije. Do sada je donešeno mnogo pozitivnih odluka i deklaracija, a u posljednjih 10 godina fokus rasprava je usmjeren sve više i prema poljoprivredi koja je posebno uređena u sklopu WTO (Sporazum o poljoprivredi). RH je članica WTO, a pregovori oko pristupa članstvu trajali su gotovo 7 godina. Kao članica, prvi put je sudjelovala na Ministarskoj konferenciji 2001. godine u Dohi kojom je pokrenuta nova runda multilateralnih trgovinskih pregovora. Vanjskotrgovinska politika RH u najvećoj mjeri određena je njezinim članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i Europskoj uniji (EU).
KeywordsGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT) World Trade Organization (WTO) Ministerial Conference Agriculture
Parallel title (English)IMPACT OF THE AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ON THE LIBERALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN WORLD TRADE
Committee MembersIgor Kralik (committee chairperson)
Tihana Sudarić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-11
Parallel abstract (English)
International trade has always been present in human history. A significant share in political, social and economic terms occurred in the last few centuries. The assumption of international trade for peaceful exchange between nations is in the appropriate level of geopolitical peace and stability. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was a multilateral agreement which regulated international trade. GATT defined the general framework of trade that has survived for 50 years before deciding to form the World Trade Organization (WTO). On the other hand, the WTO is an international organization that regulates international trade with clearly defined goals, principles, structure and sources of financing. The importance of the WTO is providing transparent mutual agreement between members, decision-making and improving rules aimed at liberalization and the opening of global trade. Arrangements are taking place through the supreme body, i.e. the Ministerial Conference. To this day, many positive decisions and declarations were made, but in the last 10 years the theme of the discussion has focused increasingly towards agriculture, which is specifically regulated under the WTO (Agreement on Agriculture). Croatia is a member of the WTO, and negotiations over membership lasted nearly seven years. As a member, Croatia participated in the Ministerial Conference in 2001 in Doha for the first time, which launched a new round of multilateral trade negotiations. Foreign trade policy in Croatia is largely determined by its membership in the World Trade Organization (WTO) and European Union (EU).
Parallel keywords (Croatian)Opći sporazum o carinama i trgovini (GATT) Svjetska trgovinska organizacija (WTO) Ministarska konferencija poljoprivreda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:923919
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner