undergraduate thesis
AGRO-TECHNICAL MEASURES FOR THE PROTECTION OF AGRICULTURAL CROPS

Matija Šimić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleAGROTEHNIČKE MJERE ZAŠTITE RATARSKIH KULTURA
AuthorMatija Šimić
Mentor(s)Miro Stošić (thesis advisor)
Abstract
Od početka organizirane poljoprivredne proizvodnje, štetnici su se javljali kao prirodni pratitelji naših kultura. Zabilježeni povijesni dokumenti i sredstva poput ''amurke'' koju su koristili stari Rimljani, govore nam da su štetnici bili izuzetno važan čimbenik u proizvodnji. U današnje doba imamo razne načine obrane, bile one mehaničke, fizikalne, biološke ili kemijske. Ali razvoj tih metoda nas je doveo u položaj da ako pretjerujemo s nekima od njih (naročito kemijskim), možemo dugoročno uništiti naše tlo te se dovesti u situaciju da moramo svake godine ulagati više sredstava za manji prinos. Kao odgovor na te nedostatke razvile su se nove vrste proizvodnje: ekološka, integrirana i stara konvencionalna. Ekološka proizvodnja nam zabranjuje korištenje umjetnih kemijskih preparata koja onečišćuju okoliš, integrirana nam omogućuje korištenje svih sredstava do određene mjere, dok nam konvencionalna omogućuje sve mjere i jedino su zakon zemlje i naša savjest ograničavajući čimbenici. Ukratko rečeno, štetnici su prirodni odgovor na našu proizvodnju. Oni se razvijaju u skladu s kulturnim biljkama i u mogućnosti su potpuno nam uništiti prinos. Imamo mogućnost odabira raznih mjera, od mehaničkih do kemijskih, na koje se moramo odlučiti sa stručnošću, odgovornošću i dugoročnim planom, jer nam te mjere, ako ih shvatimo olako, mogu nepovratno uništiti tlo, prinos ili najgore omogućiti prilagodbu štetnika na sredstva protiv njih.
Keywordsprotection disease weeds pests plant production
Parallel title (English)AGRO-TECHNICAL MEASURES FOR THE PROTECTION OF AGRICULTURAL CROPS
Committee MembersMonika Marković (committee chairperson)
Vjekoslav Tadić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics, Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationPlant production
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-14
Parallel abstract (English)
Since the beginning of organized agriculture, pests emerged as the natural companions of our cultures. Uncovered historical documents and items, such as ''Amurka'' which was used by the ancient Romans, tell us that the pests were an extremely important factor in plant production. Nowadays we have various ways of defense, be they mechanical, physical, biological and chemical. But the development of these methods brought us to the position that if you exaggerate with some of them (especially chemical), we can in the long run destroy our soil and put us in a situation which forces us to invest more resources each year with lower income. In response to these deficiencies we have developed several production types: organic, integrated and conventional. Organic production prohibits the use of artificial chemical products that pollute the environment, integrated allows us to use all means to a certain extent, while the conventional production allows every measure available, and only the law of the country and our conscience are the limiting factors. In short, pests are the natural response to our plant production. They have developed in accordance with the crops and are able to completely destroy our yield. We have a choice of various measures, from mechanical to chemical, to which we must decide with the expertise, responsibility and a long-term plan, because these measures,
Parallel keywords (Croatian)zaštita bolesti korovi štetnici ratarska proizvodnja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:790018
CommitterJosipa Vrbanić