master's thesis
ASSESSMENT OF BODY CONDITION OF SIMMENTAL BREED

Pamela Dukarić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitlePROCJENA TJELESNE KONDICIJE KRAVA SIMENTALSKE PASMINE
AuthorPamela Dukarić
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
Tjelesna kondicija pokazuje količinu tjelesnih rezervi energije i proteina koje krava posjeduje u obliku masnog i mišićnog tkiva, gdje mišićno tkivo sudjeluje u manjem postotku kao rezervna energija. Tjelesna kondicija rezultat je njezine proizvodnje mlijeka, konzumacije krme i općeg zdravstvenog stanja. Kondicija se utvrđuje promatranjem i opipavanjem karakterističnih točaka na kravi na kojima se nakupljaju tjelesne rezerve. Optimalna tjelesna kondicija u trenutku telenja potrebna je ako se želi postići efikasna proizvodnja mlijeka, dobro zdravlje i rasplodna sposobnost krave u nadolazećoj laktaciji. U ovom radu utvrđena je tjelesna kondicija na 10 krava simentalaca. Radilo se prema ICAR-ovoj ljestvici od 1-9. Krave u ranoj laktaciji ocjenjene su sa ocjenom 6 što znači da su zadovoljavajuće tjelesne kondicije. Tri krave koje su u laktaciji od 120-210 dana ocjenjene su sa ocjenama 2, 5 i 6. Kravi koja je ocjenjena sa ocjenom 2 bi se trebao osigurati energetski ''jači'' obrok, dok su ostale dvije krave imale dobre ocjene. Krava u suhostaju je imala ocjenu 8. Njen obrok bi se trebao energetski smanjiti te povećati udio krmiva koje sadržavaju više sirove vlaknine. Ona bi trebala imati ocjenu 6 kako bi se osigurala kasnije što bolja proizvodnja mlijeka i što lakše teljenje. Tri junice koje su se ocjenjivale imaju su ocjene 9, 7 i 6. Junica sa ocjenom 9 je pretila te bi joj se trebalo energetski smanjiti obrok, dok su ostale dvije sa zadovoljavajućom ocjenom.
Keywordsbody condition simmental lactation dry period heifers
Parallel title (English)ASSESSMENT OF BODY CONDITION OF SIMMENTAL BREED
Committee MembersĐuro Senčić (committee chairperson)
Vesna Gantner (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationThe Nutrition of Domestic Animals
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-15
Parallel abstract (English)
Body condition shows the amount of body reserves of energy and proteins that cow has in the form of fat and muscle tissue, where is muscle tissue involved in a smaller percentage as a back-up power. Body condition is the result of its milk production, feed consumption and general health. Condition is determined by observation and palpation of characteristic points of the cow where they accumulate body reserves. The optimal body condition at the time of calving is needed if it is to achieve efficient production of milk, good health and breeding ability of cows in the coming lactation. In this study we determine the body condition of the 10 Simmental cow. It was according to ICAR's scale of 1-9. Cows in early lactation are rated with a score of 6, which means they are in satisfactory body condition. Three cows that are in lactation from 120 to 210 days are assessed with grades 2, 5 and 6. Cow which is evaluated with a grade 2 should be provide with energy ''stronger'' meal, while the other two cows had good scores.Cows in the dry period had a score 8. Her meal should be reduced by energy and increase the proportion of feed materials containing more crude fiber. She should have a rating 6 to assure the best possible production of milk and the easier calving. Three heifers that were evaluated have the scores 9, 7 and 6. Heifer with a score 9 is obese and should have reduced energy meal, while the other two are with a satisfactory score.
Parallel keywords (Croatian)tjelesna kondicija simentalac laktacija suhostaj junice
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:786440
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner