master's thesis
Economic aspects of sustainabillity in agriculture

Ana Majnović (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleEkonomski aspekti održivosti u poljoprivredi
AuthorAna Majnović
Mentor(s)Ljubica Ranogajec (thesis advisor)
Abstract
Jedan od ključnih zahtjeva održivog razvoja je pronaći rješenje kako postići ravnotežu između razvoja gospodarstva i racionalnog iskorištavanja gospodarskih resursa. Potrebno je iskorištavati prirodne resurse na način koji ih neće ugroziti u budućnosti. Organska poljoprivreda je posebno bitan dio održivosti, jer se veže na uravnoteženje ekosustava i uključuje gospodarske i društveno prihvatljive metode, te je usklađena sa zakonima i propisima o korištenju dozvoljenih sredstava za zaštitu i prihvatljivih mineralnih gnojiva. Gospodarski rast i razvoj nije moguće promatrati ukoliko se ne uključe i ekonomski aspekt. Ključni dio društvene i gospodarske zajednice je poduzeće koje mora težiti modernim tehnikama, tehnologijama i znanju. Država, zakonom određuje poticajne mjere kao što su ekološke naknade, jamstva, te povratne i druge naknade. Računovodstveno praćenje aktivnosti zaštite i okoliša je posebna vrsta računovodstva koje se prilagođava novim zahtjevima. Cost-benefit analiza je način za donošenje ispravnih odluka pri provođenju projekta kojim se utvrđuje širi aspekt koristi ili štetu.
Keywordseconomic aspects sustainable development organic farming agriculture
Parallel title (English)Economic aspects of sustainabillity in agriculture
Committee MembersJadranka Deže (committee chairperson)
Snježana Tolić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-29
Parallel abstract (English)
One of key demands of sustainable growth is to find solution how to balance economic growth and using resources rationally. It is important to use natural resources in a way that will not jeopardize them in future. Organic agriculture is an important part of sustainable growth because it is closely related to balancing of the ecosystem and includes economically and socially acceptable methods, and is in line with laws and regulations concerning usage of plant protection and fertilizers. Its not possible to observe growth and development without including economical aspect. Key part of social and economical community is enterprise that uses modern techniques, technologies and knowledge. Accounting of the enviromental activites and protection is a special type of accounting which adapts to new demands. Cost-benefit analysis is way of making right decisions in the implementation of project establishing a broader aspect of benefit or harm.
Parallel keywords (Croatian)ekonomski aspkti održivi razvoj organska poljoprivreda poljoprivreda
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:934140
CommitterJosipa Vrbanić