undergraduate thesis
CRITERIA OF BUSINESS SUCESS IN THE PRODUCTION OD GARLIC

Melani Vidić (2016)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
DEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
Metadata
TitleMJERILA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA U PROIZVODNJI ČEŠNJAKA
AuthorMelani Vidić
Mentor(s)Igor Kralik (thesis advisor)
Abstract
Češnjak (Allium sativum L.) poznat pod nazivom bijeli luk, uzgaja se u kulturi već više od 4000 godina. Začinska je biljka srodna luku, poriluku i vlascu. U okviru podvrste vulgare uzgaja se kao proljeni i jesenski tip češnjaka. Smatra se da je Srednja Azija domovina češnjaka. Cilj ovog rada je u kratkim i jasnim poglavljima pojasniti koje se agrotehničke mjere i radnje poduzimaju kako bi proizvodnja češnjaka bila što uspješnija. Rad je pisan navedenom literaturom, te literaturom koja je korištena tijekom pohađanja navedenog studija. Poglavlja u radu su usko vezana za glavnu temu rada. Svako poglavlje predstavlja određenu mjera ili postupaka koji je potreban ili s kojim se susrećemo u ovom proizvodnji. Također je objašnjen korak koji je potrebno poduzeti kako bi urod češnjaka bio veći te kako bi se što minimalnijim ulaganjima postigli što bolji rezultati.
KeywordsGarlic agro- farming economy
Parallel title (English)CRITERIA OF BUSINESS SUCESS IN THE PRODUCTION OD GARLIC
Committee MembersTomislav Vinković (committee chairperson)
Jelena Kristić (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of agriculture
Lower level organizational unitsDEPARTMENT FOR AGROECONOMICS
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
Garlic ( Allium sativum L. ) known as garlic , grown in culture for more than 4,000 years. Spice is a plant related port , leek and chives . Within subspecies vulgare grown as proljeni and autumn type of garlic . It is believed that Central Asia belongs to the garlic . The aim of this paper is to briefly and clearly chapters explain that the agro-technical measures and actions taken to production of garlic more successful . The work is written in the above literature , and literature that was used for attending the said study . Printer paper are closely related to the main theme of the work . Each chapter represents a specific measure or action that is required or we face in this production . He also explained that step to be taken in order to harvest the garlic was higher and to which a minimal investment for best results.
Parallel keywords (Croatian)Češnjak agrotehnika uzgoja ekonomičnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:273023
CommitterJosipa Vrbanić