undergraduate thesis
PLANT PROTECTION PRODUCTS – ZOOCIDES

Filip Jozić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleSREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA – ZOOCIDI
AuthorFilip Jozić
Mentor(s)Ankica Sarajlić (thesis advisor)
Abstract
Zoocidi su tvari namijenjene suzbijanju štetnih organizama. Prema skupinama organizama koje suzbijaju, dijele se na: insekticide, akaricide, nematocide, limacide, rodenticide i korvifuge. Sredstva za zaštitu biljaka imaju određeni spektar djelovanja na štetne organizme koje učinkovito suzbijaju. Svako sredstvo za zaštitu bilja uz sebe ima pripadajuće upute za primjenu i sigurno rukovanje. Intenzivnom upotrebom SZB dolazi do negativnih kemijskih utjecaja kako na čovjeka, biljni i životinjski svijet tako i na cjelokupan okoliš. Svako SZB mora se pravilno uskladištiti, daleko od hrane i pića i hrane za životinje. Zakoni i norme koji reguliraju uporabu pesticida uvelike pomažu pravilnom korištenju i zbrinjavanju otpada i ambalaže. Biljni insekticidi imaju malu toksičnost u usporedbi s ostalim kemijskim insekticidima. Njihova buduća proizvodnja i prilagodba pomoći će uporabi SZB kako bi se smanjili štetni utjecaji koji se manifestiraju uporabom kemijskih insekticida.
Keywordspesticides zoocides plant protection harmful organisms waste management
Parallel title (English)PLANT PROTECTION PRODUCTS – ZOOCIDES
Committee MembersEmilija Raspudić (committee chairperson)
Ivana Majić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Crop Production
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics, Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationHorticulture
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Zoocides are substances intended to combat harmful organisms. According to the group of organisms that they suppress, they can be divided into: insecticides, acaricides, nematocides, limacides, rodenticides and korvifuge. Plant protection products have a specific affect of action on harmful organisms which they effectively suppress. Every plant protection product has the instructions for use and safe handling. With intensive use of plant protection products comes to negative chemical influences not to only humans but also wildlife and overall environment. Each plant protection product must be properly stored away from food, drinks and animal feed. Laws and standards governing the use of pesticides greatly assist the proper use and disposal of waste and packaging. Herbal insecticides have low toxicity in comparison with other chemical insecticides. Their future production and adaptation will help the use of plant protetcion products in order to reduce harmful effects that manifest by using chemical insectidices.
Parallel keywords (Croatian)pesticidi zoocidi zaštita bilja štetni organizmi zbrinjavanje otpada
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:428342
CommitterJosipa Vrbanić