undergraduate thesis
IQ testing of horses for therapeutic riding.

Dajana Alberković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleTestiranje inteligencije konja za terapijsko jahanje
AuthorDajana Alberković
Mentor(s)Maja Sakač (thesis advisor)
Abstract
Pitanje inteligencije muči i mučilo je psihologe od kada postoji sama psihologija kao znanost. Definicije inteligencije se razlikuju, ali konje uvijek opisuju kao vrlo inteligentne ţivotinje. U ovom završnom radu istraţivanje se temeljilo na ispitivanju adaptivne inteligencije pomoću prilagoĎenih testova inteligencije. Testovi su provedeni na četiri terapijska konja različite dobni i spola (dvije kobile i dva pastuha) te su se usporeĎivali dobivene rezultate. Terenski dio ispitivanja trajao je u razdoblju od četiri dana (od 26. do 30. srpnja 2016.) na području udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje „Mogu“ iz Osijeka. Terapijsko jahanje ne zahtijeva razvoj posebnih vještina konja u radu. Usprkos tome konji razvijaju svoje vještine i uspješno koriste svoju inteligenciju. Odstupanja od broja bodova prilikom testiranja moguće je objasniti putem dobi konja ili njegovom zainteresiranošću za test. Što je vidljivo u manjem broju bodova kod starijih konja tijekom provedbe testova. Stariji konji su tijekom ţivota razvili inteligenciju razlikovanja bitnih od nebitnih radnji. Kod mladih konja vidljiva je ujednačenost u bodovima koje povezujemo sa podjednakim ţivotnim iskustvom i stupnjem razvoja inteligencije. Usprkos radnji koju obavljaju konji koriste svoju inteligenciju i kroz ţivotna iskustva ju razvijaju. Istraţivanje je pokazalo da svi konji uspješno suraĎuju i rješavaju testove u skladu sa svojim sposobnostima, ali kroz godine rada stječu iskustvo koje znaju primijeniti
Keywordshorse intelligence intelligence tests therapeutic riding
Parallel title (English)IQ testing of horses for therapeutic riding.
Committee MembersMirjana Baban (committee chairperson)
Pero Mijić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeAgriculture; specializations in: Agroeconomics, Plant production, Mechanization, Zootechnique, Horticulture
Study specializationZootechnique
Academic title abbreviationuniv. bacc. ing. agr.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
The question of intelligence tortured and tormented psychologists since there is very psychology as a science. Definitions of intelligence are different, but the horses are always described as very intelligent animals. In this final work study was based on an examination of adaptive intelligence using custom intelligence tests. The tests were conducted on four therapeutic horse different age and gender (two mares and two stallions) and have compared the results obtained. The field tests lasted for a period of four days (26 to 30 July 2016) in the field of association for therapeutic and recreational riding "Can" from Osijek. Therapeutic riding does not require the development of special skills in the work horse. Nevertheless horses develop their skills and successfully used their intelligence. Deviations from the number of points during the testing can be explained by age or his horse raising interest for the test. What is seen in a small number of points in older horses in the implementation of the tests. Older horses have evolved over the life of intelligence distinguishing relevant from irrelevant actions. In young horses is evident in the uniformity of the points that we associate with the same life experience and level of development of intelligence. Despite the actions carried out by horses use their intelligence and the life experiences they develop. The study showed that all horses successfully collaborate and solve tests in accordance with their capabilities, but through years of getting the experience that know how to apply.
Parallel keywords (Croatian)konj inteligencija testovi inteligencije terapijsko jahanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notezavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:798103
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner