master's thesis
IRRIGATION CHRYSANTHEMUM ON O.G. ZEČEVIĆ

Bruno Zečević (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo
Metadata
TitleNAVODNJAVANJE KRIZANTEMA NA O.G ZEČEVIĆ
AuthorBruno Zečević
Mentor(s)Jasna Šoštarić (thesis advisor)
Abstract
Obiteljsko gospodarstvo Zečević bavi se uzgojem jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cvijeća te presadnica od 2001. godine. U radu je praćen uzgoj krizantema. Gospodarstvo posjeduje dva plastenika koji su opremljeni sustavom za prozračivanje, zagrijavanje i navodnjavanje. Nakon svakog završenog vegetacijskog ciklusa (ljeto, jesen), provodi se dezinfekcija plastenika i alata koji se koriste u proizvodnji te se vodi računa o čistoći tijekom samog procesa proizvodnje što je značajna preventivna mjera u zaštiti bilja. U uzgoju cvijeća i presadnica primjenjuju se i preventivne mjere zaštite bilja protiv biljnih bolesti. Dodavanje vode se obavlja načinom kap po kap te se prilikom navodnjavanja provodi i prihrana. Izvor vode je kišnica koja se skuplja u dvije cisterne ukupno kapaciteta 150 00 litara vode. Navodnjavanje se obavlja svaki dan u jutarnjim satima, a prihrana se obavlja pri svakom drugom navodnjavanju vodotopivim gnojivom u različitim koncentracijama ovisno o fazi rasta i razvoja. Proizvođač uvijek kupuje sadnice poznatog proizvođača koje se potom sade u nove proizvodne lonce (krizanteme u loncima), jedanput upotrijebljeni lonac se više ne koristi. Presadnice se uvijek sade u novi supstrat koji je kupljen za novu vegetacijsku sezonu. Praćene su i detaljno prikazane sve faze uzgoja, popraćene fotografijama autora snimljenim na obiteljskom gospodarstvu Žečević. Ovaj rad je primjer da je uvjet za uspješnu proizvodnju potrebna struka, stalna edukacija i prisustvo agronoma te profesionalan pristup poslu koji se očituje u primjeni struke.
Keywordschrysanthemum irrigation family farm Zecevic
Parallel title (English)IRRIGATION CHRYSANTHEMUM ON O.G. ZEČEVIĆ
Committee MembersMonika Marković (committee chairperson)
Miroslav Dadić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Bilinogojstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Vegetable Growing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeVegetable and Flower growing
Academic title abbreviationmag, ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-26
Parallel abstract (English)
Family Farm Zecevic engaged in raising the one-year and two-year flowers and seedlings since 2001. The paper is accompanied by growing chrysanthemums. The economy has two greenhouses that are equipped with ventilation, heating and irrigation. After completion of each cycle of vegetation (summer, fall), carried out disinfection of greenhouses and tools used in production and takes care of cleanliness during the production process as an important preventive measure to protect the plants. The cultivation of flowers and seedlings and apply preventive measures to protect the plant against plant diseases. Water addition is performed dropwise manner and is carried out during the irrigation and fertilization. Source water is rainwater collected in two tanks total capacity of 150 00 liters of water. Watering is done every day in the morning, and fertilization is done in every other irrigation water-soluble fertilizer in different concentrations depending on the stage of growth and development. Manufacturer always buys seedlings known manufacturers which are then planted in the new production of pots (chrysanthemums in pots), once used pot no longer used. Transplants are always planted in the new substrate that is purchased for the new growing season. Subscriptions are provided in detail all the stages of cultivation, accompanied by photographs of the author recorded on the family farm Zecevic. This work is an example of that is the condition for the successful production of the necessary fields, continuing education and the presence of agronomists and professional approach to work, which is reflected in the application of the profession.
Parallel keywords (Croatian)krizantema navodnjavanje obiteljsko gospodarstvo Zečević
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:010201
CommitterJosipa Vrbanić