master's thesis
The spring development of bee (Apis mellifera L.) in the continental Croatian

Ivan Kos (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
Metadata
TitleProljetni razvoj pčela (Apis mellifera L.) na području kontinentalne Hrvatske
AuthorIvan Kos
Mentor(s)Zlatko Puškadija (thesis advisor)
Abstract
Prvo pčelinje leglo na području kontinentalne hrvatske počinje već u drugoj polovini siječnja. Od tada pa do kraja svibnja ukupan broj pčela u zajednici naraste 3 – 5 puta. Jakost zajednice u siječnju i veljači, kao i i čistoća košnice pokazuju koliko je uspješno bilo prezimljavanje pčela. Proljetni razvoj je svakako jedna od najtežih faza u životu pčelinje zajednice u kojoj je potrebno osigurati optimalan razvoj pčelinjeg društva do bagremove paše. Od kolovoza 2015. godine do svibnja 2016. godine na Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Pčelarstvo Kovačić provedeno je istraživanje proljetnog razvoja pčela u koje su bile uključene 34 pčelinje zajednice, a svaka zajednica se sastojala od jednog nastavka s 10 okvira, matice su bile iste starosti. Mjerio se i bilježio broj pčela, stanica legla, stanica peludi, utvrđena je zaraženost pčela varoozom i prirodni pad varoe, te je mjerena promjena u težini košnice. Zabilježeno je kako su se društva u razdoblju između dva zadnja proljetna mjerenja jako brzo razvijala. Indeks prezimljavanja je iznosio 77%. Prosiječan broj stanica peludi u jesen je znosila 2.629 dok kod prvog proljetnog mjerenja je 941 što ukazuje na intenzivan razvoj legla. U zaraženim zajednicama broj varoe pri svakom mjerenju raste te se vidi zaostatak u razvoju zajednica.
Keywordsspring development bee colony overwinterin
Parallel title (English)The spring development of bee (Apis mellifera L.) in the continental Croatian
Committee MembersTihomir Florijančić (committee chairperson)
Siniša Ozimec (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Lovstvo, Ribarstvo i Pčelarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEcological Agriculture
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
First bee nests in the continental Croatian begins in the second half of January. From then until the end of May the total number of bees in the community grows 3-5 times. Strength communities in January and February, as well as the cleanliness of the hive show how successful were wintering bees. Spring development is certainly one of the most difficult phase in the life of a bee community in which it is necessary to ensure optimal development of a bee colony to acacia grazing. From August 2015 to May 2016 on the family farm beekeeping Kovacic survey was conducted in the spring development of bees that were included 34 honeybee colonies and each community consisted of one bit with 10 frames, queen bees were of the same age. Was measured and recorded the number of bees, brood cells, cell pollen, was found infected bees varoosis and natural fall of varroa and measuring the changes in weight of the hive. It was noted that the society in the period between the last two spring measurements very quickly evolved. Index of hibernation was 77%. The average number of pollen cells in the fall of 2629 while she wore the first spring measurement is 941 which points to the intensive development of the litter. The number of varroa infected communities in each measurement is growing and is seen lagging development community.
Parallel keywords (Croatian)proljetni razvoj pčelinja zajednica prezimljavanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:028972
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner