master's thesis
THE IMPORTANCE OF UDDER HEALTH IN DAIRY PRODUCTION

Boris Pavić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Stočarstvo
Metadata
TitleVAŽNOST ZDRAVLJA VIMENA U PROIZVODNJI MLIJEKA
AuthorBoris Pavić
Mentor(s)Pero Mijić (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovoga rada je obraditi temu zdravlja vimena kod mliječnih krava, te na vlastitom istraživanju ukazati na važnost mliječne žlijezde u dobivanju kvalitete i kvantitete mlijeka. Istraživanje je rađeno na farmi mliječnih krava OPG-a Marjanović u Mirkovcima. Kroz istraživanje je utvrđena proizvedena količina mlijeka, broj somatskih stanica i mikroorganizama u mlijeku kroz razdoblje 2015. godine. Mlijeko je kroz cijelu godinu bilo higijenski ispravno i također je spadalo u E klasu, osim u prosincu kad je spadalo u I. klasu. BSS za svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz bio je iznad 250.000/ml što ukazuje da je postojala mogućnost oboljenja manjeg broja muzara od mastitisa. Gledajući ove rezultate može se zaključiti da je na OPG-u Marjanović zdravstveno stanje kroz cijelu godinu bilo dobro, s malim odstupanjima koja nisu utjecala na pogoršanje kvalitete i higijenske ispravnosti mlijeka. Iz svega ovoga proizlazi kako je važnost zdravlja vimena u proizvodnji mlijeka velika, a prevencija i dijagnosticiranje bolesti u ranoj fazi i odgovarajuće liječenje važan segment pravilnog upravljanja proizvodnjom, jer mastitis osim gubitaka zbog troškova liječenja, smanjene proizvodnje mlijeka i neupotrebljivosti mlijeka može ako se ne dijagnosticira uzrokovati velike gubitke miješanjem mlijeka zaraženih krava sa mlijekom zdravih krava zbog kojih će mlijeko biti lošije klasirano i izgubiti na cijeni ili u gorem slučaju postati će higijenski neispravno i neupotrebljivo.
Keywordsudder health number of somatic cells number of microorganisms hygienic safety mastitis
Parallel title (English)THE IMPORTANCE OF UDDER HEALTH IN DAIRY PRODUCTION
Committee MembersVesna Gantner (committee chairperson)
Mislav Đidara (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Stočarstvo
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Animal Husbandry
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeZootechnique; specializations in: The Nutrition of Domestic Animals, Hunting and Beekeeping, Special Zootechnique
Study specializationSpecial Zootechnique
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-27
Parallel abstract (English)
The purpose of this paper is to explore the concept of udder health in dairy cows, and on own research show the importance of udder in getting quality and quantity of milk. The research is done on a family dairy farm Marjanovic in Mirkovci. Through the research, amount of produced milk, number of somatic cells and microorganisms were determined for the period of 2015. Milk was through all the year hygienic safe and also belonged to the E class, except in December when it belonged to the first class. Number of somatic cells for May, June, July and August was above 250.000/ml which indicates that there was a possibility of the mastitis disease of a smaller number of cows. Looking at these results it can be concluded that the health condition of cows on the family farm Marjanovic was good through all the year with minor deviations which did not cause the deterioration of the quality and hygienic safety of milk. All this implies that the importance of udder health in dairy production is great, and the prevention and diagnosis of disease at an early stage with appropriate treatment is an important segment of proper production management, because mastitis in addition to losses due to medical expenses, reduced milk production and milk uselessness if its not diagnosed it could cause huge losses by mixing milk of infected cows with healthy cows milk for which milk will be worse classed and it would lose on price or in the worst case, it will become hygienic improper and useless
Parallel keywords (Croatian)zdravlje vimena broj somatskih stanica (BSS) broj mikroorganizama higijenska ispravnost mastitis
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:466407
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner