master's thesis
HUMAN CAPITAL MENAGEMENT IN ŽITO d.o.o.

Dragana Drkušić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekonomiku
Metadata
TitleUPRAVLJANJE LJUDSKIM KAPITALOM U ŽITO d.o.o.
AuthorDragana Drkušić
Mentor(s)Jadranka Deže (thesis advisor)
Abstract
U radu se definira intelektualni kapital te prezentira važnost i struktura ljudskog kapitala kao temeljnog pokretača gospodarskog i sveukupnog razvoja. U radu je analizirana funkcija menadžmenta, izuzetno važna za sadašnje i buduće poslovanje osječke grupe Žito d.o.o. U suvremenom tržišnom i gospodarskom okruženju poslovanje organizacije ovisi o kvaliteti upravljanja ljudima, što uključuje kako pribavljanje tako i selekciju potencijalnih kandidata za posao, testiranje i vođenje istih, motiviranje i nagrađivanje zaposlenih te poticanje na daljnje obrazovanje. Istraživanjem su utvrđene prednosti, slabosti, mogućnosti i ograničenja upravljanja ljudskim kapitalom u grupi Žito d.o.o. Snagama je moguće umanjiti prijetnje, odnosno stručnim znanjima zaposlenika moguće je utjecati na razvoj konkurentnosti, ublažavanje posljedica ekonomske krize te zadržavanje postojećih stručnih kadrova. Prepoznavanjem mogućnosti potrebno je umanjiti slabosti, odnosno sredstva EU predstavljaju veliki razvojni potencijal za primjenu inovacija i novih tehnologija. Ovakvim razvojnim potencijalom moguće je utjecati na zapošljavanje mladih, njihovo osposobljavanje, edukacije i poboljšanje marketinga. Grupa Žito d.o.o. zapošljava preko 500 zaposlenika, uglavnom muškog spola između 51 – 55 godine, te posluje s dobiti u razdoblju 2013 - 2015 godine. Nakon provedenog istraživanja zaključuje se kako su razvoj i upravljanje ljudskim kapitalom posebno značajni u poslovanju suvremenih organizacija
Keywordsagricultural company human capital management
Parallel title (English)HUMAN CAPITAL MENAGEMENT IN ŽITO d.o.o.
Committee MembersLjubica Ranogajec (committee chairperson)
Tihana Sudarić (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Lower level organizational unitsZavod za Agroekonomiku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Economics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeAgroeconomics
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-19
Parallel abstract (English)
The paper defines intellectual capital and presents the importance and structure of human capital, the key drivers of economic and overall development. The paper analyzes the function of management is extremely important for current and future operations of the Osijek group Žito d.o.o. In the modern market and economic environment, business organization depends on the quality of personnel management, including how to acquire and selection of potential candidates for the job, testing and managing them, motivating and rewarding employees and encouraging them to further education. The survey identified the strengths, weaknesses, opportunities and limitations of human capital in the group Žito d.o.o. Force is possible to reduce the threat, and the expertise of employees can affect the development of competitiveness, mitigate the effects of the economic crisis and the retention of existing professional staff. By recognizing opportunities is necessary to reduce the weaknesses, and the EU funds represent a huge growth potential for the application of innovation and new technologies. With this development potential can affect the employment of young people, their training, education and improvement of marketing. Žito group d.o.o. employs more than 500 employees, mainly males between 51 to 55 years, and is profitable for the period 2014-2015 years. After the research is concluded that the development and management of human capital especially important in modern business organization.
Parallel keywords (Croatian)poljoprivredno poduzeće upravljanje ljudskim kapitalom
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Notediplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:818443
CommitterLjiljana Vučković Vizentaner