završni rad
PRINCIPI UTVRĐIVANJA OPTIMALNE GNOJIDBE I MJERA KONDICIONIRANJA TLA

Darija Benaković (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju
Podaci o radu
NaslovPRINCIPI UTVRĐIVANJA OPTIMALNE GNOJIDBE I MJERA KONDICIONIRANJA TLA
AutorDarija Benaković
Voditelj/MentorKrunoslav Karalić (mentor)
Sažetak rada
Gnojidba ili fertilizacija je agrotehnička mjera aplikacije gnojiva s konačnim ciljem postizanja visokih i stabilnih prinosa, te visoke kakvoće. Cilj istraživanja je prikazati principe izračuna optimalne gnojidbe za ratarske usjeve na temelju rezultata agrokemijskih analiza tla, te prikazati principe izračuna preporuka za kondicioniranje tala za uzgoj ratarskih kultura. Za laboratorijska istraživanja opisane su metode za kontrolu plodnosti tla: pH u H2O i 1 M KCl-u, humus je utvrđen bikromatnom metodom, hidroliticka kiselost, sadržaj karbonata prema volumetrijskoj metodi, lako pristupačan P i K prema AL metodi. Izračun preporuka gnojidbe temelji se na odabiru biljne vrste i sustava proizvodnje, te prema analitički utvrđenoj plodnosti tla. Izračun potrebne količine hraniva odnosi se na ukupnu količinu NPK koju je potrebno osigurati da bi ciljni prinos bio ostvaren i koja će biti iznešena iz tla određenim prinosom i pripadajućom masom preostalog biološkog prinosa. Preporuku organske gnojidbe izračunavamo na temelju reakcije izabrane vrste na organska gnojiva, plodnosti tla i sadržaju hraniva u organskom gnojivu. Izračun potrebe za kalcizacijom najčešće provodimo na temelju vrijednosti hidrolitičkog aciditeta i specifične gustoće tla. Prilikom izračuna količine sredstava za kalcizaciju potrebno je uzeti u obzir i optimalnu reakciju tla pri kojoj biljke ostvaruju brz porast i razvitak.
Ključne riječiprincipi gnojidbe preporuke gnojidbe ratarske kulture potreba u kalcizaciji
Naslov na drugom jeziku (engleski)PRINCIPLES OF OPTIMAL FERTILITATION AND SOIL AMELIORATION DETERMINATION
Povjerenstvo za obranuBrigita Popović (predsjednik povjerenstva)
Vladimir Ivezić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekologiju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Bilinogojstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoljoprivreda; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika, Hortikultura
SmjerBilinogojstvo
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc. ing. agr.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Fertilization is agrotechnical measurement of fertilizers application, with the aim of achieving high and stable yields and high quality. The aim of the research is to demonstrate the principles of calculating the optimal fertilization of arable crops on the basis of the results of agrochemical soil analysis, and display the principles of calculation of recommendations for soil ameliorations for agricultural crops growing. Common methods for soil fertility control were descirbed: pH H2O and pH 1 M KCl soil organic matter content by sulphochromic oxidation, hydrolytic acidity, carbonate content by volumetric method, available P2O5 and K2O by AL method. Calculation of fertilizer recommendations was based on the selection of plant species and production systems, and on analytically determined soil fertility. The calculation of the required amount of nutrients refers to the total amount of NPK required to achieve target yield and will be removed from the soil by certain yield and the corresponding mass of remaining biological yield. Recommendation organic fertilization can be calculated on the basis of plant reaction for the selected type of organic fertilizer, soil fertility and content of nutrients in organic fertilizer. The calculation of the liming requirement is usually performed according to the value of hydrolytic acidity and bulk density of the soil. When calculating the required amount of lime it is necessary to take into account optimal level of soil reaction when plants can generate quick growth and development
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)zation principles fertilization recommendations arable crops lime requirement
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenazavršni rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:050601
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner