diplomski rad
Utjecaj produktivnosti tla na proizvodnju batata u Virovitičko - podravskoj županiji

Ivan Crnković (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Agroekologiju
Podaci o radu
NaslovUtjecaj produktivnosti tla na proizvodnju batata u Virovitičko - podravskoj županiji
AutorIvan Crnković
Voditelj/MentorBrigita Popović (mentor)
Sažetak rada
Batat (lat. Ipomoea batatas L.) ili slatki krumpir (eng. Sweet potato) višegodišnja je povrtna kultura koja je podrijetlom iz Južne Amerike. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi agrokemijska svojstva tla na području Virovtičko-podravske županije i procjeniti produktivnost te pogodnost tala za uzgoj batata na tom području. Ukupno je analizirano deset uzoraka tla na površinama Virovitičko-podravske županije, u sklopu istraživanja provedenih na IPA projektu SWEET (IPA IV Razvoj ljudskih potencijala). Analizirani uzorci uzeti su na dubini 0-30 cm te su utvrđena osnovna agrokemijska svojstva tla: pH vrijednost, koncentracija fosfora i kalija, sadržaj humusa, te hidrolitička kiselost. Analizirani uzorci s prosjekom pHKCl 5,04 pripadali su klasi umjereno kiselih tala. Sadržaj humusa kretao se od 1,38 % do 1,75 % s prosječnim sadržajem humusa od 1,55 % te takvo tlo pripada slabo humoznim tlima, dok se koncentracija lakopristupačnog fosfora u analiziranim tlima kretala od 3,05 do 18,23 mg/100 g tla, te većina analiziranih uzoraka pripada klasi vrlo niske i niske opskrbljenosti fosforom. Uzorci su bili dobro i visoko opskrbljeni kalijem sa koncentracijom kalija od 17,93 do 32,11 mg/100 g. Pojedinačna (N, P, K) i dvojna gnojiva (NP, NK, PK) bila su bolja za primjenu nakon provedene analize tla jer su omogućila precizno izbalansirnu ishranu pojedinim elementom prema preporuci gnojdbe te su se tako preporučene doze MAP-a kretale od 200-280 kg/ha te 60 %-tnog kalijevog klorida (KCl) 10 – 410 kg/ha. Najveća razlika precizne gnojidbe pojedinačim gnojivima u odnosu na konvencionalnu gnojidbu kompleksnim gnojivima zabilježena je kod uzoraka za koje su preporučene najviše doze kompleksnih gnojiva 10:20:30 što je posljedica bilanciranja ishrane kalijem. S obzirom na dobivene rezultate područje Virovitičko-podravske županije pogodno je za ugoj batata.
Ključne riječibatat analiza tla preporuke gnojidbe
Naslov na drugom jeziku (engleski)Soil productivity impact to sweet potato production in Panonia region
Povjerenstvo za obranuNada Parađiković (predsjednik povjerenstva)
Tomislav Vinković (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineZavod za Agroekologiju
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Bilinogojstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaBilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja
SmjerIshrana bilja i tloznanstvo
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka bilinogojstva
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-05-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Sweet potato Batat (lat. Ipomoea batatas L.) is a perennial vegetable culture that originates in South America. The aim of this study was to determine the agrochemical properties of soil in the area of Virovitica-Podravina County and to estimate the productivity and the suitability sweet potato growing in that area. Ten samples of soil were analyzed on the surface of the Virovitica-Podravina County, as part of the research conducted on the IPA SWEET (IPA IV Human Resources Development) project. The analyzed samples were taken at a depth of 0-30 cm and the basic agrochemical properties of the soil were determined: pH value, concentration of phosphorus and potassium, organic matter content and hydrolytic acidity. The analyzed samples with the pHKCl 5.04 average belonged to moderately acidic soil classes. The content of organic matter were ranged from 1.38% to 1.75% with an average of 1.55%, and this soil belongs to poorly humid soils, while the concentration of phosphorous phosphorus in the analyzed soils were ranged from 3.05 to 18.23 mg / 100 g of soil, and most of the analyzed samples belongs to the very low and low phosphorous class. The samples were well and highly potassium-rich with a potassium concentration of 17.93 to 32.11 mg / 100 g. Individual (N, P, K) and dual fertilizers (NP, NK, PK) were better for use because they provided precision balanced nutrition with a certain element according to the fertilizer recommendation. The recommended MAP doses were ranged from 200 to 280 kg / ha and 60% potassium chloride (KCl) from 10 to 410 kg / ha. The largest difference between the precise fertilization of individual fertilizers compared to the conventional fertilization of complex fertilizers was observed in samples recommended for the highest doses of complex fertilizers 10:20:30 as a result of potassium balance assessment. Due to the results obtained, the area of Virovitica-Podravina County is suitable for the sweet potato growing.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)sweet potato soil analysis fertilizer recommendations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Napomenadiplomski rad
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:323338
PohranioLjiljana Vučković Vizentaner