diplomski rad
Procjena alelopatskog učinka vrste Aloe vera (L.) Burm. f. na klijavost i rast luka i bosiljka

Aleksandar Lazić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Bilinogojstvo