diplomski rad
Znaĉaj mikoriznih gljiva u proizvodnji cvijeća

Ana Kramar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja