diplomski rad
Znaĉaj mikoriznih gljiva u proizvodnji cvijeća

Ana Kramar (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Zaštitu bilja