završni rad
Utjecaj agrotehničkih zahvata na proizvedenu razinu buke u odnosu na radne sate traktora

Marin Talaja (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Zavod za Poljoprivrednu tehniku