završni rad
Primjena fungicida u zaštiti suncokreta na lokaciji Bilje

Valentina Peter (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet
Zavod za Zaštitu bilja